Manga Kanuri [kby]

ISO மொழியின் பெயர்: Manga Kanuri
ISO மொழி குறியீடு: kby
ISO உலகளாவிய மொழியின் பெயர்: Kanuri
மக்கள் தொகை: 802,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Kanuri, Manga

GRN மொழியின் எண்: 3015
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 03015
எழுத்தறிவு: 30

Kanuri, Manga க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Kanouri
Kanoury
Kanu
Manga
Manga Kanuri

Kanuri, Manga எங்கே பேசப்படுகின்றது

Niger
Nigeria

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Kanuri, Manga

A80296 Story of Abraham (Part 1)
A80297 Story of Abraham (Part 2)
A01620 உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1 w/ TOUBBOU
A26850 உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2
A80295 கதைகள் of Adam and Noah
A80298 கதைகள் of Ruth and Jonah

2. Kanuri, Manga: Dagara

GRN மொழியின் எண்: 11559
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 11559
மக்கள் தொகை: 480,000

Kanuri, Manga: Dagara க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Dagara

Kanuri, Manga: Dagara எங்கே பேசப்படுகின்றது

Niger
Nigeria

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Kanuri, Manga: Dagara

A37744 Becoming a Friend of God
A37745 நற்செய்தி

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Manga Kanuri

Kanuri, Manga;