Jina [jia]

ISO மொழியின் பெயர்: Jina
ISO மொழி குறியீடு: jia
மக்கள் தொகை: 1,500

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Jina

GRN மொழியின் எண்: 11166
மக்கள் தொகை: 1,500

Jina க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Zina

Jina எங்கே பேசப்படுகின்றது

Cameroon

2. Jina: Muxule

GRN மொழியின் எண்: 11168
மக்கள் தொகை: 800

Jina: Muxule க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Muxule
Muxuli
Ngodeni

Jina: Muxule எங்கே பேசப்படுகின்றது

Cameroon

3. Jina: Tchide

GRN மொழியின் எண்: 11170
மக்கள் தொகை: 800

Jina: Tchide க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Sede
Tchide

Jina: Tchide எங்கே பேசப்படுகின்றது

Cameroon

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Jina

Jina;