Southeast Ijo [ijs]

ISO மொழியின் பெயர்: Southeast Ijo
ISO மொழி குறியீடு: ijs
மக்கள் தொகை: 71,500

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Ijaw: Nimbe

GRN மொழியின் எண்: 2396
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 02396

Ijaw: Nimbe க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Ijo
Ijo, Southeast: Nembe
Nembe

Ijaw: Nimbe எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nigeria

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Ijaw: Nimbe

C37510 இயேசுவின் கதை 1 of 2
C37511 இயேசுவின் கதை 2 of 2
C07220 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

2. Ijo, Southeast

GRN மொழியின் எண்: 10835
மக்கள் தொகை: 71,500

Ijo, Southeast க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Brass Ijo
Ijaw

Ijo, Southeast எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nigeria

3. Ijo, Southeast: Akassa

GRN மொழியின் எண்: 10836
மக்கள் தொகை: 71,500

Ijo, Southeast: Akassa க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Akaha
Akassa

Ijo, Southeast: Akassa எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nigeria

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Southeast Ijo

Ijaw, Southeast, Ijo;