Mayoyao Ifugao [ifu]

ISO மொழியின் பெயர்: Mayoyao Ifugao
ISO மொழி குறியீடு: ifu
மக்கள் தொகை: 30,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Ifugao, Mayoyao

GRN மொழியின் எண்: 1015
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 01015
மக்கள் தொகை: 30,000

Ifugao, Mayoyao க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Mayaoyaw
Mayoyao

Ifugao, Mayoyao எங்கே பேசப்படுகின்றது

Philippines

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Ifugao, Mayoyao

C08270 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

2. Maphod

GRN மொழியின் எண்: 5134
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 05134
எழுத்தறிவு: 50

Maphod க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Ifugao, Mayoyao

Maphod எங்கே பேசப்படுகின்றது

Philippines

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Maphod

C62301 நற்செய்தி

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Mayoyao Ifugao

Ifugao, Mayoyao;