North Giziga [gis]

ISO மொழியின் பெயர்: North Giziga
ISO மொழி குறியீடு: gis
மக்கள் தொகை: 20,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Gisiga

GRN மொழியின் எண்: 1644
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 01644
மக்கள் தொகை: 20,000

Gisiga க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Dogba
Gisika
Giziga de Maroua
Giziga Mijivin
Giziga North
Giziga, North
Giziga Sud
Guiziga
Loulou Mijivin
Marva
Migisiga
Mi Marva
Mi Miturwa
Tchere

Gisiga எங்கே பேசப்படுகின்றது

Cameroon

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Gisiga

C08470 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

2. Gisiga: Maroua

GRN மொழியின் எண்: 2889
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 02889

Gisiga: Maroua க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Giziga, North
Maroua
Migisiga

Gisiga: Maroua எங்கே பேசப்படுகின்றது

Cameroon
Nigeria

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Gisiga: Maroua

C10420 உயிருள்ள வார்த்தைகள்
A63498 நற்செய்தி

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் North Giziga

Giziga, North;