Pacific Gulf Yupik [ems]

ISO மொழியின் பெயர்: Pacific Gulf Yupik
ISO மொழி குறியீடு: ems
மக்கள் தொகை: 350

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Yupik, Pacific Gulf

GRN மொழியின் எண்: 18650
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 18650
மக்கள் தொகை: 400

Yupik, Pacific Gulf க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Aleut
Alutiiq
Chugach Eskimo (offensive name used in the past)
Koniag-Chugach
Pacific Gulf Yupik (ISO மொழியின் பெயர்)
Pacific Yupik
South Alaska Eskimo (offensive name used in the past)
Sugcestun
Sugpiak Eskimo (offensive name used in the past)
Sugpiaq Eskimo (offensive name used in the past)
Suk

Yupik, Pacific Gulf எங்கே பேசப்படுகின்றது

United States of America

2. Yupik, Pacific Gulf: Kodiak

GRN மொழியின் எண்: 109
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 00109

Yupik, Pacific Gulf: Kodiak க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Aleut: Kodiak
Kodiak
Unangax Tunuu
Yupik: Kodiak

Yupik, Pacific Gulf: Kodiak எங்கே பேசப்படுகின்றது

United States of America

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Yupik, Pacific Gulf: Kodiak

A06910 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

3. Yupik: Port Graham

GRN மொழியின் எண்: 1695
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 01695

Yupik: Port Graham க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Aleut: Port Graham
Port Graham

Yupik: Port Graham எங்கே பேசப்படுகின்றது

United States of America

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Yupik: Port Graham

A10390 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Pacific Gulf Yupik

Yupik, Pacific;