Knaanic [czk]

ISO மொழியின் பெயர்: Knaanic
ISO மொழி குறியீடு: czk

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Knaanic

GRN மொழியின் எண்: 12074

Knaanic எங்கே பேசப்படுகின்றது

Czech Republic

2. Knaanic: Judeo-czech

GRN மொழியின் எண்: 12075

Knaanic: Judeo-czech எங்கே பேசப்படுகின்றது

Czech Republic