Ozumacín Chinantec [chz]

ISO மொழியின் பெயர்: Ozumacín Chinantec
ISO மொழி குறியீடு: chz
மக்கள் தொகை: 3,140

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Chinantec, Ozumacin: Ayotzintepec

GRN மொழியின் எண்: 8809
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 08809
மக்கள் தொகை: 7,333

Chinantec, Ozumacin: Ayotzintepec க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Ayotzintepec
Chinantec de Ayotzintepec

Chinantec, Ozumacin: Ayotzintepec எங்கே பேசப்படுகின்றது

Mexico

2. Juujmii

GRN மொழியின் எண்: 8808
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 08808
மக்கள் தொகை: 7,333

Juujmii க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Chinantec de Ozumacin
Chinanteco de Ayotzintepec
Chinantec, Ozumacin

Juujmii எங்கே பேசப்படுகின்றது

Mexico

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Ozumacín Chinantec

Chinanteco, Ozumacin;