Chuwabu [chw]

ISO மொழியின் பெயர்: Chuwabu
ISO மொழி குறியீடு: chw
மக்கள் தொகை: 664,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Chuwabo

GRN மொழியின் எண்: 4249
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 04249
மக்கள் தொகை: 947,000

Chuwabo க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Chichwabo
Chuabo
Chuwabu
Chwabo
Cicuabo
Cuabo
Cuwabo
Echuabo
Echuwabo
Txuwabo

Chuwabo எங்கே பேசப்படுகின்றது

Mozambique

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Chuwabo

C20010 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

2. Chuwabo: Central Chuwabo

GRN மொழியின் எண்: 8960
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 08960
மக்கள் தொகை: 664,279

Chuwabo: Central Chuwabo க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Central Chuwabo
Chuwabu

Chuwabo: Central Chuwabo எங்கே பேசப்படுகின்றது

Mozambique

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Chuwabu

Chwabo;