Dijim-Bwilim [cfa]

ISO மொழியின் பெயர்: Dijim-Bwilim
ISO மொழி குறியீடு: cfa
மக்கள் தொகை: 25,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Dijim-Bwilim: Bwilim

GRN மொழியின் எண்: 1920
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 01920

Dijim-Bwilim: Bwilim க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Bwilim
Cham
Dijim: Mwona
Mwona

Dijim-Bwilim: Bwilim எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nigeria

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Dijim-Bwilim: Bwilim

C02610 உயிருள்ள வார்த்தைகள் w/ CHAM: Nigeria

2. Dikaka

GRN மொழியின் எண்: 2639
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 02639

Dikaka க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Cham: Nigeria
Dijim
Dijim-Bwilim: Dijim
Dijim: Cham

Dikaka எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nigeria

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Dikaka

C31661 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Dijim-Bwilim

Cham-Mwana, Dijim;