Choni [cda]

ISO மொழியின் பெயர்: Choni
ISO மொழி குறியீடு: cda
மக்கள் தொகை: 165,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Choni

GRN மொழியின் எண்: 8902
மக்கள் தொகை: 22,710

Choni க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Chona
Chone
Cone
Jone

Choni எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

2. Choni: Hbrugchu

GRN மொழியின் எண்: 8903
மக்கள் தொகை: 48,000

Choni: Hbrugchu க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Hbrugchu

Choni: Hbrugchu எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Choni

Tibetan, Jone;