Bisu [bzi]

ISO மொழியின் பெயர்: Bisu
ISO மொழி குறியீடு: bzi
மக்கள் தொகை: 2,740

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Bisu

GRN மொழியின் எண்: 8185

Bisu க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

บีซู
Pyen
毕苏语
畢蘇語

Bisu எங்கே பேசப்படுகின்றது

China
Myanmar
Thailand

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Bisu

A33761 Bible கதைகள் (Easy Reader)

2. Miao: Laba

GRN மொழியின் எண்: 6111
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 06111

Miao: Laba க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Laba
Laba Miao
喇叭

Miao: Laba எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Miao: Laba

A29361 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Bisu

Bisu;