Bu-Nao Bunu [bwx]

ISO மொழியின் பெயர்: Bu-Nao Bunu
ISO மொழி குறியீடு: bwx
மக்கள் தொகை: 258,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Bunu, Bu-Nao: Bunuo

GRN மொழியின் எண்: 8500

Bunu, Bu-Nao: Bunuo க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Bunuo
Pu No

Bunu, Bu-Nao: Bunuo எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

2. Bunu, Bu-Nao: Dongnu

GRN மொழியின் எண்: 8501

Bunu, Bu-Nao: Dongnu க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Dongnu
Tung Nu

Bunu, Bu-Nao: Dongnu எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

3. Bunu, Bu-Nao: Naogelao

GRN மொழியின் எண்: 8502
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 08502

Bunu, Bu-Nao: Naogelao க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Bunu, Doub Neux
Naogelao
Nao Klao

Bunu, Bu-Nao: Naogelao எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

4. Bunu, Bu-Nao: Numao

GRN மொழியின் எண்: 8503

Bunu, Bu-Nao: Numao க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Hong Yao
Numao
Nu Mhou

Bunu, Bu-Nao: Numao எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

5. Bunu, Bu-Nao: Nunu

GRN மொழியின் எண்: 8504

Bunu, Bu-Nao: Nunu க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Nunu

Bunu, Bu-Nao: Nunu எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

6. Miao: Cingsui Longlin

GRN மொழியின் எண்: 6059
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 06059
மக்கள் தொகை: 1,000

Miao: Cingsui Longlin க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Cingsui Longlin
Cingsui Miao
Hmong: Cingsui
苗:清水

Miao: Cingsui Longlin எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Miao: Cingsui Longlin

A28871 Becoming a Friend of God

7. Miao: Hongtou Longlin

GRN மொழியின் எண்: 6334
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 06334
மக்கள் தொகை: 6,000
எழுத்தறிவு: 20

Miao: Hongtou Longlin க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Hongtou Longlin
Hong Tou Miao
苗:紅頭
苗:红头

Miao: Hongtou Longlin எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Miao: Hongtou Longlin

A32261 Becoming a Friend of God

8. Yao: Bunu Dahuaxian Yalong

GRN மொழியின் எண்: 6095
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 06095
மக்கள் தொகை: 10,000

Yao: Bunu Dahuaxian Yalong க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Banu Dahuayalong
Banuyao
Bunao
Bunu Dahuaxian Yalong
Bunu Yao
Po-Nau
Punu
布努瑶:大化雅龙
瑤:大化雅龍

Yao: Bunu Dahuaxian Yalong எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Yao: Bunu Dahuaxian Yalong

A29391 Becoming a Friend of God

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Bu-Nao Bunu

Baonuo; Bunu; Bunuo; Changpao; Dongnu; Numao; Nunu;