Bwaidoka [bwd]

ISO மொழியின் பெயர்: Bwaidoka
ISO மொழி குறியீடு: bwd
மக்கள் தொகை: 6,500

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Bwaidogen

GRN மொழியின் எண்: 2214
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 02214
எழுத்தறிவு: 20

Bwaidogen க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Bwaidoga
Bwaidoga: Yamawa
Bwaidogen Group
Bwaidoka
Nibita
Utalo
Yamawa

Bwaidogen எங்கே பேசப்படுகின்றது

Papua New Guinea

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Bwaidogen

C13660 உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1
C13661 உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2

2. Bwaidoka: Bebebele II

GRN மொழியின் எண்: 21113

Bwaidoka: Bebebele II க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Bebebele II

Bwaidoka: Bebebele II எங்கே பேசப்படுகின்றது

Papua New Guinea

3. Bwaidoka: Belebele I

GRN மொழியின் எண்: 21112

Bwaidoka: Belebele I க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Belebele I

Bwaidoka: Belebele I எங்கே பேசப்படுகின்றது

Papua New Guinea

4. Bwaidoka: Bwaidoga

GRN மொழியின் எண்: 5099
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 05099
எழுத்தறிவு: 75

Bwaidoka: Bwaidoga க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Bwaidoga

Bwaidoka: Bwaidoga எங்கே பேசப்படுகின்றது

Papua New Guinea

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Bwaidoka: Bwaidoga

A20680 நற்செய்தி
A80617 பாடல்கள்

5. Bwaidoka: Faiyava

GRN மொழியின் எண்: 21111

Bwaidoka: Faiyava க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Faiyava

Bwaidoka: Faiyava எங்கே பேசப்படுகின்றது

Papua New Guinea

6. Bwaidoka: Kalauna

GRN மொழியின் எண்: 21114

Bwaidoka: Kalauna க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Kalauna

Bwaidoka: Kalauna எங்கே பேசப்படுகின்றது

Papua New Guinea

7. Bwaidoka: Kilia

GRN மொழியின் எண்: 8584
மக்கள் தொகை: 6,000

Bwaidoka: Kilia க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Kilia

Bwaidoka: Kilia எங்கே பேசப்படுகின்றது

Papua New Guinea

8. Bwaidoka: Kiliva

GRN மொழியின் எண்: 21115

Bwaidoka: Kiliva க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Kiliva

Bwaidoka: Kiliva எங்கே பேசப்படுகின்றது

Papua New Guinea

9. Bwaidoka: Lauwela

GRN மொழியின் எண்: 8585
மக்கள் தொகை: 6,000

Bwaidoka: Lauwela க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Lauwela

Bwaidoka: Lauwela எங்கே பேசப்படுகின்றது

Papua New Guinea

10. Bwaidoka: Mataitai

GRN மொழியின் எண்: 20781

Bwaidoka: Mataitai க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Mataitai

Bwaidoka: Mataitai எங்கே பேசப்படுகின்றது

Papua New Guinea

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Bwaidoka

Bwaidoga;