Bangwinji [bsj]

ISO மொழியின் பெயர்: Bangwinji
ISO மொழி குறியீடு: bsj
மக்கள் தொகை: 6,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Bangwinji

GRN மொழியின் எண்: 7731
மக்கள் தொகை: 6,000

Bangwinji க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Bangjinge
Bangunji

Bangwinji எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nigeria

2. Bangwinji: Kaalo

GRN மொழியின் எண்: 7732
மக்கள் தொகை: 6,000

Bangwinji: Kaalo க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Kaalo

Bangwinji: Kaalo எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nigeria

3. Bangwinji: Naaban

GRN மொழியின் எண்: 7733
மக்கள் தொகை: 6,000

Bangwinji: Naaban க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Naaban

Bangwinji: Naaban எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nigeria

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Bangwinji

Bangwinji;