Arvanitika Albanian [aat]

ISO மொழியின் பெயர்: Arvanitika Albanian
ISO மொழி குறியீடு: aat
ISO உலகளாவிய மொழியின் பெயர்: Albanian
மக்கள் தொகை: 57,700

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Albanian, Arvanitika

GRN மொழியின் எண்: 6864
மக்கள் தொகை: 150,000

Albanian, Arvanitika க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Arberichte
Arvanitic
Arvanitika

Albanian, Arvanitika எங்கே பேசப்படுகின்றது

Greece

2. Albanian, Arvanitika: Northwestern Arvanitika

GRN மொழியின் எண்: 6865
மக்கள் தொகை: 15,000

Albanian, Arvanitika: Northwestern Arvanitika க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Arvanitika, Northwestern
Northwestern Arvanitika

Albanian, Arvanitika: Northwestern Arvanitika எங்கே பேசப்படுகின்றது

Greece

3. Albanian, Arvanitika: South Central Arvanitika

GRN மொழியின் எண்: 6866
மக்கள் தொகை: 15,000

Albanian, Arvanitika: South Central Arvanitika க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Arvanitika, South Central
South Central Arvanitika

Albanian, Arvanitika: South Central Arvanitika எங்கே பேசப்படுகின்றது

Greece

4. Albanian, Arvanitika: Thracean Arvanitika

GRN மொழியின் எண்: 6867
மக்கள் தொகை: 15,000

Albanian, Arvanitika: Thracean Arvanitika க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Arvanitika, Thracean
Thracean Arvanitika

Albanian, Arvanitika: Thracean Arvanitika எங்கே பேசப்படுகின்றது

Greece

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Arvanitika Albanian

Arvanites;