டோகோ

டோகோ பற்றிய தகவல்கள்

Region:ஆப்பிரிக்கா
Capital:Lome
Population:6,780,000
Area (sq km):56,785
FIPS Country Code:TO
ISO Country Code:TG
GRN Office:Audiovie Togo

Map of டோகோ

Map of டோகோ

டோகோ இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

52 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன


மொழியின் பெயர்கள் கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Ada: Esse [Togo] - Dialect [ada]
Adele: Upper [Togo] - Dialect [ade]
Adja: Aja-Gbe [Togo] - Dialect [ajg]
Akaselem [Togo, Centrale, Tchamba, Tchamba] - ISO Language [aks]
Akebou [Togo] - ISO Language [keu]
Akposo [Togo] - ISO Language [kpo]
Akposo: Amou Oblou [Togo] - Dialect [kpo]
Akposo: Ikponu [Togo] - Dialect [kpo]
Akposo: Litime [Togo] - Dialect [kpo]
Akposo: Logbo [Togo] - Dialect [kpo]
Akposo: Uma [Togo] - Dialect [kpo]
Anyanga [Togo] - ISO Language [ayg]
Bago [Togo, Centrale, Tchamba] - Dialect [bqg]
Bakpre [Togo] - Dialect [bud]
Ewe: Notse [Togo] - Dialect [ewe]
French [Luxembourg] - ISO Language [fra]
French: Africa [Cameroon] - Group of Dialects [fra]
Fulfulde, Borgu [Benin] - ISO Language [fue]
Gangan [Togo] - ISO Language [gng]
Ife [Togo] - ISO Language [ife]
Igo: Ahlon [Togo] - ISO Language [ahl]
Kabye [Togo] - ISO Language [kbp]
Kabye: Boufale [Togo] - Dialect [kbp]
Kambole [Togo, Centrale, Tchamba] - ISO Language [xkb]
Koussountou [Togo] - Dialect [bqg]
Kpessi [Togo] - ISO Language [kef]
Lama: Kante [Togo] - Dialect [las]
Lama [Togo] - ISO Language [las]
Lamba: Defale [Togo] - Dialect [las]
Lamba: Kadjalla [Togo] - Dialect [las]
Lamba: Yaka [Togo] - Dialect [las]
Mampruli [Ghana] - ISO Language [maw]
Mina [Togo] - ISO Language [gej]
Moba [Togo] - ISO Language [mfq]
Moba: Natchaba [Togo] - Dialect [mfq]
Nawdm [Togo] - ISO Language [nmz]
Nawdm: Niamtougou - Dialect [nmz]
Nawdm: Siou [Togo] - Dialect [nmz]
Ngangam: Motiem [Togo] - Dialect [gng]
N'gangam: N'gbem [Togo] - Dialect [gng]
Ntcham [Ghana, Northern, Zabzugu] - ISO Language [bud]
Ntcham: Kpandjal [Ghana] - Dialect [bud]
Ntcham: Linangmanli [Togo] - Dialect [bud]
Ntcham: Ncanm [Togo] - Dialect [bud]
Ouatchi [Togo, Maritime, Vo] - ISO Language [wci]
Tamberma [Togo] - Dialect [tbz]
Tamberma: Niende [Togo] - Dialect [tbz]
Tem: Bafilo - Dialect [kdh]
Tem: Central [Togo] - ISO Language [kdh]
Tem: Fazao [Togo] - Dialect [kdh]
Wudu [Togo] - ISO Language [wud]
Yoruba [Benin] - ISO Language [yor]

மக்கள் குழுக்களில் டோகோ

Adan, Adangbe; Aja; Akan; Akasselem; Akebu; Akposso; Anii; Anufo, Chokossi; Anyanga; Arab, Lebanese; Bago-Koussountou; Bariba; Bicambi; Bissa; Bogo, Ahlon; Buem; Coloured; Dagomba; Deaf; Ewe; Fon; French; Fulfulde; Ga, Amina; Gangam; Gbe, Maxi; Gen, Mina; Gourma; Hausa; Hwe; Ife; Kabiye; Kambole; Konkomba; Kotokoli; Kpessi; Krache; Kusasi; Lama; Lolo, Adele; Lukpa; Mamprusi; Moba; Mossi, Moore; Nawdm; Ntrubo; Piyobe; Tamberma; Togolese Creole; Waama; Watchi; Wudu; Xwla; Yoruba;

டோகோ பற்றிய செய்திகள்