நைஜர்

நைஜர் பற்றிய தகவல்கள்

Region:ஆப்பிரிக்கா
Capital:NIAMEY
Population:15,891,000
Area (sq km):1,186,408
FIPS Country Code:NG
ISO Country Code:NE
GRN Office:

About Niger

Niger is a poor, landlocked Sub-Saharan nation in West Africa, whose economy centers on subsistence agriculture, animal husbandry, export trade, including some uranium. The Capital is Niamey. It has a population of over 10 million.

The ethnic groups include Hausa (56%), Djerma (22%), Fula (8.5%), Tuareg (8%) and other smaller groups. 80% of the people are Muslim; the remainder having indigenous beliefs and there are some Christians.

The official language is French. Hausa and Djerma are the main local languages.

Map of நைஜர்

Map of நைஜர்

நைஜர் இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

19 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன


மொழியின் பெயர்கள் கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Adamawa Fulfulde [Cameroon, Adamaoua] [fub]
Arabic, Algerian Saharan: Tamanrasset [aao]
French [Jersey, Jersey] [fra]
Fulfulde [Taraba] [fub]
Fulfulde, Centeral-Eastern Niger: Wodaabe [fuq]
Fulfulde, Central-Eastern Niger [fuq]
Fulfulde: Dogondoutchi [Niger] [fuq]
Fulfulde: Tessaoua [Niger] [fuh]
Fulfulde, Western Niger [fuh]
Hausa Arewa [Niger] [hau]
Hausa: Kurfey [Niger] [hau]
Kanuri, Manga [Niger] [kby]
Kanuri, Manga: Dagara [Niger] [kby]
Tamajaq, Tawallammat [Niger] [ttq]
Tamajeq: Air [Niger] [thz]
Tamajeq: East Tawallemet [Niger] [ttq]
Tamajeq: Tamastrait [Niger] [thz]
Tamajeq, Tayart [Niger] [thz]
Tamajeq: West Tawallemet [Niger] [ttq]

மக்கள் குழுக்களில் நைஜர்

Algerian, Arabic-speaking; Arab, Lebanese; Arab, Libyan; Baggara, Arab, Shuwa; Bambara; Buduma; Deaf; Dendi, Dandawa; French; Fulani, Sokoto; Fulani, Western; Fulani, Wodaabe; Gourma; Hausa; Hausa, Mauri; Iberogen, Igdalen; Kanembu; Kanuri, Bilma; Kanuri, Manga; Kanuri, Tumari; Kanuri, Yerwa; Moor; Mossi, Moore; Songhai-Koyraboro; Tasawaq; Tuareg, Air; Tuareg, Algerian; Tuareg, Arabized; Tuareg, Asben; Tuareg, Tamajaq; Tuareg, Tamastairt; Tubu, Daza; Tubu, Teda; Yoruba; Zerma, Dyerma;