கினி

கினி பற்றிய தகவல்கள்

Region:ஆப்பிரிக்கா
Capital:Conakry
Population:10,324,000
Area (sq km):245,857
FIPS Country Code:GV
ISO Country Code:GN
GRN Office:

Map of கினி

Map of கினி

கினி இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

28 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன


மொழியின் பெயர்கள் கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Baga [Guinea] [bcg]
Baga: Mandouri [Guinea] [bmd]
Baga: Mboteni-Pukur [Guinea] [bcg]
Baga: Monchon [Guinea] [mbv]
Baga Sitemu [Guinea] [bsp]
Bassari [Guinea] [bsc]
Coniagui [Guinea] [cou]
French: Africa [Cameroon] [fra]
Jahanka [Guinea] [jad]
Kissi, Kissidougou [Guinea] [kqs]
Konon [Guinea] [knu]
Kpelle, Guinea [gkp]
Landouma [Guinea] [ldm]
Lele [Guinea] [llc]
Limba, East: Northern [Guinea] [lma]
Limba, East: Southern [Guinea] [lma]
Maninka, Kankan [Guinea] [emk]
Maninka, Konyanka [Guinea] [mku]
Maninka, Sankaran [Guinea] [msc]
Mogofin [Guinea] [mfg]
Nalu: Catio [Guinea] [naj]
Pajadinca [Guinea] [pbp]
Pular [Guinea] [fuf]
Pular: Kebu Fula [Sierra Leone] [fuf]
Sousou [Guinea] [sus]
Toma [Guinea] [tod]
Yalunka [Guinea] [yal]
Yalunka: Sulima [Guinea] [yal]

மக்கள் குழுக்களில் கினி

Arab, Lebanese; Badyara; Baga Binari; Baga Fore, Black Baga; Baga Mandouri; Baga Sitemu; Balanta, Kentohe; Bambara; Bassari; Dan; Deaf; Dioula; French; Fula Jalon; Fulakunda; Jahanka; Kakabe; Kissi; Kla-Dan; Kono; Kpelle; Krio; Kru; Kuranko; Landoma; Lele; Limba, East; Limba, West; Mandenyi; Maninka, Eastern; Maninka, Konyanka; Maninka, Sankaran; Mano, Mah; Manya, Mandingo; Mende; Mikifore; Nalu; Papel; Susu; Temne; Toma; Tukulor; Turk; Wamei, Konyagi; Wassulu; Yalunka; Zialo;