பொலிவியா

பொலிவியா பற்றிய தகவல்கள்

Region:தி அமெரிக்காஸ்
Capital:Sucre
Population:10,031,000
Area (sq km):1,098,581
FIPS Country Code:BL
ISO Country Code:BO
GRN Office:

Map of பொலிவியா

Map of பொலிவியா

பொலிவியா இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

48 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன


மொழியின் பெயர்கள் கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Araona [Bolivia] - ISO Language [aro]
Ayore [Bolivia] - ISO Language [ayo]
Baure [Bolivia] - ISO Language [brg]
Canichana [Bolivia] - ISO Language [caz]
Cavinena [Bolivia] - ISO Language [cav]
Cayubaba [Bolivia] - ISO Language [cyb]
Central Aymara [Bolivia] - ISO Language [ayr]
Chacobo [Bolivia] - ISO Language [cao]
Chimane [Bolivia] - ISO Language [cas]
Chipaya [Bolivia] - ISO Language [cap]
Chiquitano [Bolivia] - ISO Language [cax]
Chiquitano: Lomerio [Bolivia] - Dialect [cax]
Chiquitano: San Ignacio De Velazco [Bolivia] - Dialect [cax]
Chiquitano: San Miguel [Bolivia] - Dialect [cax]
Ese Ejja [Bolivia] - ISO Language [ese]
Guarani, Bolivian, Western - ISO Language [gnw]
Guarani, Eastern Bolivian: Ava - ISO Language [gui]
Guarani, Eastern Bolivian: Izoceno [Bolivia, Santa Cruz] - Dialect [gui]
Guarayo: Bolivia - ISO Language [gyr]
Ignaciano [Bolivia] - ISO Language [ign]
Itonama [Bolivia] - ISO Language [ito]
Joaquiniano [Bolivia] - Dialect [brg]
Leco [Bolivia] - ISO Language [lec]
Manchinere [Bolivia] - ISO Language [mpd]
Maropa [Bolivia, El Beni] - ISO Language [rey]
More: Bolivia - Dialect [ite]
Moseten [Bolivia] - Dialect [cas]
Movima [Bolivia, El Beni] - ISO Language [mzp]
Nandeva: Paraguay [Bolivia] - Dialect [tpj]
Quechua, Bolivia - ISO Language [quh]
Quechua, Bolivia: Potosi [Argentina] - Dialect [quh]
Quechua, Norte De Bolivia: Apolo [Bolivia, La Paz, Larecaja] - Dialect [qul]
Quechua, North Bolivian - ISO Language [qul]
Quechua: Oruro [Bolivia] - Dialect [quh]
Quechua, S. Bolivian: Cochabamba [Bolivia, Cochabamba] - Dialect [quh]
Quechua, S. Bolivian: Sucre - Dialect [quh]
Quechua, South Bolivian: Chuquisaca - Dialect [quh]
Siriono [Bolivia, El Beni] - ISO Language [srq]
Spanish: Castellano [Spain] - Dialect [spa]
Tacana [Bolivia] - ISO Language [tna]
Toba [Argentina, Formosa] - ISO Language [tob]
Trinitario [Bolivia] - ISO Language [trn]
Weenhayek [Bolivia] - ISO Language [mtp]
Yaminahua: Bolivia - Dialect [yaa]
Yaminawa [Bolivia] - ISO Language [yaa]
Yuqui [Bolivia] - ISO Language [yuq]
Yuracare [Bolivia] - ISO Language [yuz]
Yuracare: Chapare [Bolivia] - Dialect [yuz]

மக்கள் குழுக்களில் பொலிவியா

Afro-Bolivian; Americans, U.S.; Araona; Aymara, Central; Aymara, Southern; Ayore; Baure; Bolivian, Mestizo; Canichana; Cavinena; Cayubaba; Chacobo; Chinese, general; Chipaya; Chiquitano; Deaf; Ese Ejja; German; Greek; Guarani, Bolivian; Guarani, Eastern Bolivian; Guarayu; Ignaciano; Itonama; Japanese; Jew, Spanish Speaking; Latin American Branco; Mennonites; Movima; Quechua; Quechua, North Bolivian; Reyesano; Ryukyuan, Central; Siriono; Tacana; Tapiete; Toba Qom; Trinitario; Tsimane; Weenhayek, Wichi Lhames Nocten; Yaminawa; Yuqui; Yuracare;