போட்ஸ்வானா

போட்ஸ்வானா பற்றிய தகவல்கள்

Region:ஆப்பிரிக்கா
Capital:Gaborone
Population:1,978,000
Area (sq km):581,730
FIPS Country Code:BC
ISO Country Code:BW
GRN Office:

Map of போட்ஸ்வானா

Map of போட்ஸ்வானா

போட்ஸ்வானா இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

23 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன


மொழியின் பெயர்கள் கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Birwa [Botswana] [brl]
Bushman: Southern [Botswana] [huc]
|Gana [Botswana] [gnk]
Ganade [Botswana] [shg]
Hietshware [Botswana] [hio]
Ju/'hoansi [Namibia] [ktz]
Kalanga [Zimbabwe] [kck]
Kalanga: Lilima [Botswana] [kck]
Kgalagadi [Botswana] [xkv]
Naro [Botswana] [nhr]
Naro: Ts’aokhoe [Botswana] [nhr]
Ndebele: Zimbabwe [nde]
Sesotho [South Africa] [sot]
Shua: Koree-Khoe [Botswana] [shg]
Shua: Shete Tsere [Botswana] [shg]
Shua: Sili [Botswana] [shg]
Subiya [Botswana] [sbs]
Tswana [South Africa] [tsn]
Xani [Botswana] [hnh]
Xhosa [South Africa] [xho]
!Xoon [Botswana] [nmn]
Yeyi [Botswana] [yey]
Zulu [South Africa] [zul]

மக்கள் குழுக்களில் போட்ஸ்வானா

Afrikaner; Birwa; British; Chinese, general; Coloured; Deaf; Gciriku; Gwi; Gxana, l lGana; Handa, Tsexa; Heikum; Herero; Hua; Jew, English Speaking; Kalanga; Kgalagadi; Kua; Kung-Gobabis; Kung-Tsumkwe; Kxoe, Khwe, Xun; Lozi; Luyana, Kwangali; Luyana, Lui; Mbukushu; Nama; Nambya; Naro, Nharon; Ndebele; Nusan, Xoo; Pedi, North Sotho; Shona; Shua, Deti, Ganadi; Sotho; South Asian, general; Subia; Tshara-Tshao; Tswana-Hurutshe; Tswana-Kgatla; Tswana-Kwena; Tswana-Malete, Moletse; Tswana-Ngwaketse; Tswana-Ngwato; Tswana-Rolong; Tswana-Seleka; Tswana-Tawana; Tswana-Tlokwa; Tswapong; Xhosa; Yeyi; Zulu;

போட்ஸ்வானா பற்றிய செய்திகள்