Chuanqiandian Cluster Miao [cqd]

ISO Language Name: Chuanqiandian Cluster Miao
ISO Language Code: cqd
ISO Macrolanguage Name: Hmong
Население: 966,000

GRN has identified 55 spoken languages and dialects within this language code.

1. Hmong: Pingtang

Номер языка в системе GRN: 21194
ROD Dialect Code: 21194

Where Hmong: Pingtang is spoken

China

2. Hmong: Quianxi-Pingba-Qingzhen

Номер языка в системе GRN: 21195
ROD Dialect Code: 21195

Where Hmong: Quianxi-Pingba-Qingzhen is spoken

China

3. Miao, Chuanqiandian Cluster

Номер языка в системе GRN: 20341
ROD Dialect Code: 20341

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster

Chuanchientien Miao
Chuanqiandian Miao
Core Farwestern Hmongic
Hua Miao
Sichuan-Guizhou-Yunnan Miao
Western Miao
苗話川黔滇
苗话川黔滇

Where Miao, Chuanqiandian Cluster is spoken

China

4. Miao, Chuanqiandian Cluster: Bai Miao

Номер языка в системе GRN: 20999

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Bai Miao

Bai Miao

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Bai Miao is spoken

China

5. Miao, Chuanqiandian Cluster: Black Hmong

Номер языка в системе GRN: 21035

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Black Hmong

Black Hmong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Black Meo (derogatory name)

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Black Hmong is spoken

China

6. Miao, Chuanqiandian Cluster: Blue Hmong

Номер языка в системе GRN: 21001

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Blue Hmong

Blue Hmong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Blue Meo (derogatory name)

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Blue Hmong is spoken

China

7. Miao, Chuanqiandian Cluster: Ching Miao

Номер языка в системе GRN: 21008

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Ching Miao

Ching Miao

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Ching Miao is spoken

China

8. Miao, Chuanqiandian Cluster: Chuan Miao

Номер языка в системе GRN: 21038

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Chuan Miao

Chuan Miao

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Chuan Miao is spoken

China

9. Miao, Chuanqiandian Cluster: Clear Water Hmong

Номер языка в системе GRN: 21016

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Clear Water Hmong

Clear Water Hmong

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Clear Water Hmong is spoken

China

10. Miao, Chuanqiandian Cluster: Dananshan Miao

Номер языка в системе GRN: 20986

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Dananshan Miao

Dananshan Miao

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Dananshan Miao is spoken

China

11. Miao, Chuanqiandian Cluster: Dianxi Miao

Номер языка в системе GRN: 21046

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Dianxi Miao

Dianxi Miao

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Dianxi Miao is spoken

China

12. Miao, Chuanqiandian Cluster: Flowery Meo

Номер языка в системе GRN: 20990

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Flowery Meo

Flowery Meo

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Flowery Meo is spoken

China

13. Miao, Chuanqiandian Cluster: Green Hmong

Номер языка в системе GRN: 21004

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Green Hmong

Green Hmong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Green Meo (derogatory name)

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Green Hmong is spoken

China

14. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hei Miao

Номер языка в системе GRN: 21033

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Hei Miao

Hei Miao

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Hei Miao is spoken

China

15. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Be

Номер языка в системе GRN: 21036
Население: 1,500

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Be

Hmong Be
Miao, Chuanqiandian Cluster:
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Drout Raol
Miao, Chuanqiandian Cluster: Liuzhai Miao
Miao, Chuanqiandian Cluster: Six Village Miao

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Be is spoken

China

16. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Bua

Номер языка в системе GRN: 21031

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Bua

Hmong Bua

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Bua is spoken

China
Laos
Vietnam

17. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Den

Номер языка в системе GRN: 21029

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Den

Hmong Den
Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Den (derogatory name)

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Den is spoken

China

18. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dle Ncha

Номер языка в системе GRN: 21014

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dle Ncha

Hmong Dle Ncha

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dle Ncha is spoken

China

19. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dlo

Номер языка в системе GRN: 21030

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dlo

Hmong Dlo

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dlo is spoken

China

20. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dou

Номер языка в системе GRN: 20982

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dou

Hmong Dou
Miao, Chuanqiandian Cluster: Downhill Hmong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hongxian Miao
Miao, Chuanqiandian Cluster: Red Thread Miao

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dou is spoken

China

21. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong La

Номер языка в системе GRN: 21017

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong La

Hmong La

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong La is spoken

China

22. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Len

Номер языка в системе GRN: 20994

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Len

Hmong Len
Miao, Chuanqiandian Clusster: Mong Lenh

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Len is spoken

China

23. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shi

Номер языка в системе GRN: 20997

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shi

Hmong Shi

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shi is spoken

China

24. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shua Bua

Номер языка в системе GRN: 21023

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shua Bua

Hmong Shua Bua

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shua Bua is spoken

China

25. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Sou

Номер языка в системе GRN: 21032

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Sou

Hmong Sou

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Sou is spoken

China

26. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hua Miao

Номер языка в системе GRN: 20987

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Hua Miao

Hua Miao

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Hua Miao is spoken

China

27. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hwa Miao

Номер языка в системе GRN: 20988

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Hwa Miao

Hwa Miao

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Hwa Miao is spoken

China

28. Miao, Chuanqiandian Cluster: Light Hmong

Номер языка в системе GRN: 20998

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Light Hmong

Light Hmong

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Light Hmong is spoken

China

29. Miao, Chuanqiandian Cluster: Lu Miao

Номер языка в системе GRN: 21009

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Lu Miao

Lu Miao

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Lu Miao is spoken

China

30. Miao, Chuanqiandian Cluster: Magpie Miao

Номер языка в системе GRN: 21042

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Magpie Miao

Magpie Miao

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Magpie Miao is spoken

China

31. Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Dam

Номер языка в системе GRN: 21010

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Dam

Meo Dam

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Dam is spoken

China

32. Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Lai

Номер языка в системе GRN: 21012

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Lai

Meo Lai

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Lai is spoken

China

33. Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Hoa

Номер языка в системе GRN: 20989

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Hoa

Mong Hoa

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Hoa is spoken

China

34. Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong La Hou

Номер языка в системе GRN: 21019

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong La Hou

Mong La Hou

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong La Hou is spoken

China

35. Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Shi

Номер языка в системе GRN: 20995

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Shi

Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Si
Mong Shi

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Shi is spoken

China

36. Miao, Chuanqiandian Cluster: Paddyfield Miao

Номер языка в системе GRN: 21022

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Paddyfield Miao

Paddyfield Miao

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Paddyfield Miao is spoken

China

37. Miao, Chuanqiandian Cluster: Red-headed Hmong

Номер языка в системе GRN: 21020

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Red-headed Hmong

Red-headed Hmong

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Red-headed Hmong is spoken

China

38. Miao, Chuanqiandian Cluster: Red Mong

Номер языка в системе GRN: 21018

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Red Mong

Red Mong

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Red Mong is spoken

China

39. Miao, Chuanqiandian Cluster: River Miao

Номер языка в системе GRN: 21039

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: River Miao

River Miao

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: River Miao is spoken

China

40. Miao, Chuanqiandian Cluster: Sa Pa Hmong

Номер языка в системе GRN: 21024

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Sa Pa Hmong

Sa Pa Hmong

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Sa Pa Hmong is spoken

China

41. Miao, Chuanqiandian Cluster: Sichuan Miao

Номер языка в системе GRN: 21040

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Sichuan Miao

Sichuan Miao

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Sichuan Miao is spoken

China

42. Miao, Chuanqiandian Cluster: Striped Hmong

Номер языка в системе GRN: 21013

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Striped Hmong

Striped Hmong

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Striped Hmong is spoken

China

43. Miao, Chuanqiandian Cluster: Tak Miao

Номер языка в системе GRN: 21003

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Tak Miao

Tak Miao

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Tak Miao is spoken

China

44. Miao, Chuanqiandian Cluster: Variegated Mong

Номер языка в системе GRN: 20991

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Variegated Mong

Variegated Mong

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Variegated Mong is spoken

China

45. Miao, Chuanqiandian Cluster: Western Yunnan Miao

Номер языка в системе GRN: 21047

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Western Yunnan Miao

Western Yunnan Miao

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Western Yunnan Miao is spoken

China

46. Miao, Chuanqiandian Cluster: White Miao

Номер языка в системе GRN: 21049

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: White Miao

White Miao

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: White Miao is spoken

China

47. Miao, Chuanqiandian Cluster: Yaque Miao

Номер языка в системе GRN: 21041

Другие наименования для: Miao, Chuanqiandian Cluster: Yaque Miao

Yaque Miao

Where Miao, Chuanqiandian Cluster: Yaque Miao is spoken

China

48. Miao: Dushan

Номер языка в системе GRN: 21188
ROD Dialect Code: 21188

Where Miao: Dushan is spoken

China

49. Miao: Kaili-Duyun-Sandu-Rongjiang-Nandan

Номер языка в системе GRN: 21196
ROD Dialect Code: 21196

Where Miao: Kaili-Duyun-Sandu-Rongjiang-Nandan is spoken

China

50. Miao: Moyin

Номер языка в системе GRN: 21187
ROD Dialect Code: 21187

Where Miao: Moyin is spoken

China

51. Miao: Pingyan

Номер языка в системе GRN: 21189
ROD Dialect Code: 21189

Where Miao: Pingyan is spoken

China

52. Miao: Qing

Номер языка в системе GRN: 21015
ROD Dialect Code: 21015
Население: 7,000

Другие наименования для: Miao: Qing

Mengzuo
Miao, Chuanqiandian Cluster: Qing Miao
Qing Miao
Qing Miao: KaiYuan: WuLongGu
Qing Miao: WuLongGu
QingMiao: WuLongGu

Where Miao: Qing is spoken

China

Аудиозапись доступна на языке: Miao: Qing

A64969 Благая весть

53. Miao: Wangmo

Номер языка в системе GRN: 21191
ROD Dialect Code: 21191

Where Miao: Wangmo is spoken

China

54. Miao: Wangmo-Luodian

Номер языка в системе GRN: 21192
ROD Dialect Code: 21192

Where Miao: Wangmo-Luodian is spoken

China

55. Miao: Ziyun-Zhenning

Номер языка в системе GRN: 21190
ROD Dialect Code: 21190

Where Miao: Ziyun-Zhenning is spoken

China

People Groups who speak Chuanqiandian Cluster Miao

Ga Mong; Hmong Bua; Miao, Changshu; Miao, Hua; Striped Meo, Lao-Soung;