Scripture Script

Samenvatting: Scripture references for the Scriptures in script number 386 ("Scripture Script by John Black"), they are not written out.

Scriptnummer:385
Taal:English
Thema:Prayer, petition; Jesus, Our Substitute; Birth of Christ; Repentance; End Time, Second Coming; Prophecy, fulfillment of; Life of Christ; Judgement; Sin, disobedience; Power of God / Jesus
Gehoor:General
Genre:Scripture
Doel:Teaching
Bijbelse verwijzing:Extensive
Toestand:Approved

Dit script dient als basis voor de vertaling en het maken van opnames in een andere taal. Het moet aangepast worden aan de verschillende talen en culturen om het zo relevant mogelijk te maken. Sommige termen en begrippen moeten verder uitgelegd worden of zelfs weggelaten worden binnen bepaalde culturen.

Tekst van het script

1. BIRTH OF CHRIST

2. REPENTANCE

A. Col. 1:15-17
A. Acts 17:24-3
B. Matthew 1:18-25
B. Acts 2:22b-24
C. Luke 2:40
C. Acts 4:12
D. Luke 3:21-23
D. Acts 3:19-20
E. Luke 4:14-21
F. Luke 7:22b
G. Phil. 2:6-11

3. MAN'S NEED

4. BARABBAS

A. I Tim. 2:5
A. Mark 15:1-15
B. Luke 4:8
B. Acts 3:14-15
C. Romans 3:10,23
C. "We are like Barabbas. We deserve to die."
D. I Cor. 6:9-10
E. Romans 6:23
D. Acts 3:19-21
F. Hebrews 9:27
E. I Peter 2:24-25
G. Rev. 21:8
H. Titus 3:5

5. JESUS CHRIST, THE GREAT HIGH PRIEST
I. Eph. 2:8-9
J. John 3:16-17
A. Hebrews 1:1-3
K. I Cor. 15:3b-4
B. I Tim. 2:5-6
L. II Cor. 5:21
C. Hebrews 2:17
M. I John 1:7
D. Hebrews 7:24-27
N. Eph. 1:7
E. Hebrews 4:14-16
O. Romans 6:6-13
F. Phil. 4:6
G. I Thes. 5:16-18

6. PRAYER
A. Matthew 6:5-15
B. Matthew 7:7-11
C. Jer. 1:6-8
D. Jer. 4:3
E. John 9:31

7. SECOND COMING
A. I Thes. 4:13-5:3
B. Matthew 25:31-46

8. AUTHORITY AND ASSURANCE
A. I Peter 5:8
B. Jer. 4:7
C. Col. 2:8-10
D. I Tim. 6:3-4b
E. John 8:31-32
F. II Tim. 3:16-17
G. I Peter 2:2
H. Romans 15:4
I. John 20:31
J. Romans 10:17
K. Acts 20:32
L. Col. 3:16
M. I John 3:16
N. I John 5:13
O. Romans 8:31-39

9. JESUS' POWER
A. Acts 10:38
B. Mark 5:1-20
C. Matthew 28:18-20
D. Matthew 10:16, 28
E. II Cor. 5:14-19