เรืองฮนับตอนที?มวย / พะนิฮ่ชวยอวรเพิน็คองเอญ [Goed Nieuws 1] - Nyah Kur

Is this recording useful?

Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting.

Programma nummer: C64993
Taalnaam: Nyah Kur

Programma lengte: 28:05

รู่บ ที มวย (Beeld 1 (Prent 1: In Die Begin))

1:43

1. รู่บ ที มวย (Beeld 1 (Prent 1: In Die Begin))

รู่บ ที บาร (Beeld 2 (Prent 2: God Praat))

0:39

2. รู่บ ที บาร (Beeld 2 (Prent 2: God Praat))

รู่บ ที ปี? (Beeld 3 (Prent 3: Die Skepping))

0:48

3. รู่บ ที ปี? (Beeld 3 (Prent 3: Die Skepping))

รู่บ ที ปัน (Beeld 4 (Prent 4: Adam En Eva))

1:25

4. รู่บ ที ปัน (Beeld 4 (Prent 4: Adam En Eva))

รู่บ ที ชูน (Beeld 5 (Prent 5: Kain En Abel))

0:43

5. รู่บ ที ชูน (Beeld 5 (Prent 5: Kain En Abel))

รู่บ ที เตรา (Beeld 6 (Prent 6: Noag Se Ark))

0:52

6. รู่บ ที เตรา (Beeld 6 (Prent 6: Noag Se Ark))

รู่บ ที อึป็อฮ (Beeld 7 (Prent 7: Die Vloed))

1:47

7. รู่บ ที อึป็อฮ (Beeld 7 (Prent 7: Die Vloed))

รูบ ที อึจาม (Beeld 8 (Prent 8: Abraham, Sara En Isak))

1:01

8. รูบ ที อึจาม (Beeld 8 (Prent 8: Abraham, Sara En Isak))

รู่บ ที อึจีด (Beeld 9 (Prent 9: Moses En Die Wet Van God))

0:53

9. รู่บ ที อึจีด (Beeld 9 (Prent 9: Moses En Die Wet Van God))

รู่บ ที จัยซ (Beeld 10 (Prent 10: Die Tien Gebooie))

1:29

10. รู่บ ที จัยซ (Beeld 10 (Prent 10: Die Tien Gebooie))

รู่บ ที จัยซ มวย (Beeld 11 (Prent 11: ’N Offer Vir Sonde))

0:58

11. รู่บ ที จัยซ มวย (Beeld 11 (Prent 11: ’N Offer Vir Sonde))

รู่บ ที จัยซ บาร (Beeld 12 (Prent 12: Die Engel, Maria En Josef))

1:46

12. รู่บ ที จัยซ บาร (Beeld 12 (Prent 12: Die Engel, Maria En Josef))

รู่บ ที จัยซ ปี? (Beeld 13 (Prent 13: Die Geboorte Van Jesus))

1:42

13. รู่บ ที จัยซ ปี? (Beeld 13 (Prent 13: Die Geboorte Van Jesus))

รู่บ ที จัยซ ปัน (Beeld 14 (Prent 14: Jesus, Die Leermeester))

0:53

14. รู่บ ที จัยซ ปัน (Beeld 14 (Prent 14: Jesus, Die Leermeester))

รู่บ ที จัยซ ชูน (Beeld 15 (Prent 15: Jesus Se Wonderwerke))

1:00

15. รู่บ ที จัยซ ชูน (Beeld 15 (Prent 15: Jesus Se Wonderwerke))

รู่บ ที จัยซ เตรา (Beeld 16 (Prent 16: Jesus Word Gemartel))

1:32

16. รู่บ ที จัยซ เตรา (Beeld 16 (Prent 16: Jesus Word Gemartel))

รู่บ ที จัยซ อึป็อฮ (Beeld 17 (Prent 17: Jesus Word Doodgemaak))

1:09

17. รู่บ ที จัยซ อึป็อฮ (Beeld 17 (Prent 17: Jesus Word Doodgemaak))

รู่บ ที จัยซ อึจาม (Beeld 18 (Prent 18: Die Opstanding))

1:21

18. รู่บ ที จัยซ อึจาม (Beeld 18 (Prent 18: Die Opstanding))

รู่บ ที จัยซ อึจีด  (Beeld 19 (Prent 19: Die Ongelowige Tomas Glo))

1:07

19. รู่บ ที จัยซ อึจีด  (Beeld 19 (Prent 19: Die Ongelowige Tomas Glo))

รู่บ ที บาร ชวยซ  (Beeld 20 (Prent 20: Die Hemelvaart))

2:01

20. รู่บ ที บาร ชวยซ  (Beeld 20 (Prent 20: Die Hemelvaart))

รู่บ ที บาร ชวยซ มวย (Beeld 21 (Prent 21: Die Kruis))

0:53

21. รู่บ ที บาร ชวยซ มวย (Beeld 21 (Prent 21: Die Kruis))

รู่บ ที บาร ชวยซ บาร (Beeld 22 (Prent 22: Die Twee Paaie))

2:12

22. รู่บ ที บาร ชวยซ บาร (Beeld 22 (Prent 22: Die Twee Paaie))

Downloads en Bestellingen

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Copyright © 2014 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on cassette or CD, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Neem contact op met de klantenservice.

Over onze geluidsopnamen

GRN heeft Bijbelverhalen, Gospelliederen, Christelijke muziek en evangelische boodschappen vertaald in meer dan 6000 talen en dialecten. De meesten ervan kunnen gratis gedownload worden. De gratis audio-opnamen en scripts zijn populair bij christelijke zendingsorganisaties en kerken. Zij zijn geschikt voor evangelisatie, gemeentestichting, en voor gebruik binnen andere gemeenteactiviteiten. De opnamen zijn ingesproken door mensen die de taal als moedertaal spreken en de Bijbelverhalen, liederen en muziek kunnen gebruikt worden om het evangelie van Jezus Christus te communiceren op een cultureel relevante manier, m.n. binnen orale culturen.

Verwante informatie