Murrinh Ngarra Kangkarlmawu Nukunu [Selections from the Four Gospels] - Murrinh-Patha

Is this recording useful?

Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar.

Programma nummer: C64035
Taalnaam: Murrinh-Patha

Programma lengte: 6:32:54

Matthew 1:18-25

4:14

1. Matthew 1:18-25

Matthew 2:1-12

6:43

2. Matthew 2:1-12

Matthew 2:13-18

4:02

3. Matthew 2:13-18

Matthew 2:19-23

2:05

4. Matthew 2:19-23

Matthew 3:1-6

2:34

5. Matthew 3:1-6

Matthew 3:13-17

1:41

6. Matthew 3:13-17

John 1:29-34

2:57

7. John 1:29-34

John 1:35-42

2:49

8. John 1:35-42

John 1:43-51

3:34

9. John 1:43-51

Matthew 4:1-11

3:39

10. Matthew 4:1-11

Matthew 4:12-17

2:29

11. Matthew 4:12-17

Luke 5:1-11

4:44

12. Luke 5:1-11

Mark 1:21-28

2:40

13. Mark 1:21-28

Mark 1:29-34

2:47

14. Mark 1:29-34

Mark 1:35-39

1:57

15. Mark 1:35-39

Mark 2:13-17

3:05

16. Mark 2:13-17

Luke 5:17-26

5:32

17. Luke 5:17-26

Mark 3:7-12

1:50

18. Mark 3:7-12

Mark 3:13-19

1:54

19. Mark 3:13-19

Matthew 4:23-25

1:41

20. Matthew 4:23-25

Luke 8:40-56

6:58

21. Luke 8:40-56

Luke 8:22-25

2:05

22. Luke 8:22-25

Mark 5:1-20

5:33

23. Mark 5:1-20

Luke 7:11-17

2:18

24. Luke 7:11-17

John 4:43-54

4:17

25. John 4:43-54

Matthew 15:29-31

2:08

26. Matthew 15:29-31

John 5:1-24

9:14

27. John 5:1-24

Mark 6:30-44

6:14

28. Mark 6:30-44

Matthew 15:32-38

2:36

29. Matthew 15:32-38

Matthew 14:22-33

3:34

30. Matthew 14:22-33

Matthew 9:27-31

1:58

31. Matthew 9:27-31

Matthew 9:32-24

1:24

32. Matthew 9:32-24

Luke 17:11-19

3:17

33. Luke 17:11-19

Luke 19:1-10

3:25

34. Luke 19:1-10

John 8:1-11

3:48

35. John 8:1-11

Luke 10:38-42

2:06

36. Luke 10:38-42

John 11:1-16

4:39

37. John 11:1-16

John 11:17-27

3:22

38. John 11:17-27

John 11:28-37

3:07

39. John 11:28-37

John 11:38-46

3:16

40. John 11:38-46

Matthew 5:43-48

2:31

41. Matthew 5:43-48

Matthew 6:5-15

4:00

42. Matthew 6:5-15

Matthew 6:24-34

4:53

43. Matthew 6:24-34

Matthew 7:7-12

2:23

44. Matthew 7:7-12

Matthew 7:13-14

1:00

45. Matthew 7:13-14

John 3:1-21

7:22

46. John 3:1-21

John 6:25-59

11:48

47. John 6:25-59

John 6:60-71

3:52

48. John 6:60-71

John 7:1-13

4:36

49. John 7:1-13

John 7:14-24

4:19

50. John 7:14-24

John 7:25-31

3:46

51. John 7:25-31

John 7:32-36

2:04

52. John 7:32-36

John 7:37-44

2:44

53. John 7:37-44

John 7: 45-53

3:14

54. John 7: 45-53

Luke 10:25-37

5:18

55. Luke 10:25-37

Luke 15:1-7

3:02

56. Luke 15:1-7

Luke 15:8-10

1:20

57. Luke 15:8-10

Luke 15:11-32

8:09

58. Luke 15:11-32

Luke 16:19-31

5:29

59. Luke 16:19-31

John 10:1-6

2:15

60. John 10:1-6

John 10:7-21

5:47

61. John 10:7-21

Mark 11:15-19

2:56

62. Mark 11:15-19

Mark 13:1-2

0:54

63. Mark 13:1-2

Mark 13:3-13

5:39

64. Mark 13:3-13

Mark 13:24-31

2:35

65. Mark 13:24-31

Matthew 25:31-46

6:14

66. Matthew 25:31-46

John 12:1-11

4:40

67. John 12:1-11

John 13:1-20

7:22

68. John 13:1-20

John 13:31-38

3:30

69. John 13:31-38

John 14:1-14

5:27

70. John 14:1-14

John 14:15-20

2:11

71. John 14:15-20

John 15:1-17

6:38

72. John 15:1-17

John 17:1-26

11:35

73. John 17:1-26

Luke 19:28-40

4:59

74. Luke 19:28-40

Luke 19:41-44

1:38

75. Luke 19:41-44

Luke 22:3-6

1:23

76. Luke 22:3-6

Luke 22:7-13

3:03

77. Luke 22:7-13

Luke 22:14-23

4:23

78. Luke 22:14-23

Mark 14:32-42

5:18

79. Mark 14:32-42

Mark 14:43-52

3:02

80. Mark 14:43-52

Mark 14:53-65

5:10

81. Mark 14:53-65

Mark 14:66-72

2:55

82. Mark 14:66-72

Matthew 27:1-2

0:48

83. Matthew 27:1-2

Matthew 27:3-10

3:50

84. Matthew 27:3-10

John 18:28-28

5:08

85. John 18:28-28

Luke 23:1-12

4:51

86. Luke 23:1-12

Luke 23:13-25

5:01

87. Luke 23:13-25

Mark 15:16-20

1:57

88. Mark 15:16-20

Luke 23:26-43

7:31

89. Luke 23:26-43

Luke 23:44-49

2:15

90. Luke 23:44-49

John 19:31-37

2:50

91. John 19:31-37

Luke 23:50-56

2:57

92. Luke 23:50-56

Matthew 27:62-66

2:05

93. Matthew 27:62-66

Matthew 28:1-8

2:57

94. Matthew 28:1-8

John 20:1-10

2:50

95. John 20:1-10

John 20:11-18

3:33

96. John 20:11-18

John 20:19-23

2:32

97. John 20:19-23

John 20:24-29

2:52

98. John 20:24-29

John 20:30-31

1:27

99. John 20:30-31

John 21:1-14

4:56

100. John 21:1-14

Luke 24:13-35

7:41

101. Luke 24:13-35

Luke 24:44-49

3:09

102. Luke 24:44-49

Luke 24:50-53

1:13

103. Luke 24:50-53

Deze opname beantwoordt mogelijk niet aan de GRN standaard voor audiokwaliteit. We hopen dat de inhoud van de boodschap in de door u gekozen taal hiertegen mag opwegen. Laat ons alstublieft weten wat u van de opname vindt.

Downloads en Bestellingen

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Copyright © 2010 Bible Society of Australia. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on cassette or CD, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Neem contact op met de klantenservice.

Over onze geluidsopnamen

GRN heeft Bijbelverhalen, Gospelliederen, Christelijke muziek en evangelische boodschappen vertaald in meer dan 6000 talen en dialecten. De meesten ervan kunnen gratis gedownload worden. De gratis audio-opnamen en scripts zijn populair bij christelijke zendingsorganisaties en kerken. Zij zijn geschikt voor evangelisatie, gemeentestichting, en voor gebruik binnen andere gemeenteactiviteiten. De opnamen zijn ingesproken door mensen die de taal als moedertaal spreken en de Bijbelverhalen, liederen en muziek kunnen gebruikt worden om het evangelie van Jezus Christus te communiceren op een cultureel relevante manier, m.n. binnen orale culturen.

Verwante informatie