Liederen 1 - Nasioi: Kongara

Is this recording useful?

Verzameling van christelijke muziek of liederen.

Programma nummer: C63618
Taalnaam: Nasioi: Kongara

Programma lengte: 53:11

Jisas singautim mi

1:13

1. Jisas singautim mi

Mi man nogu

2:25

2. Mi man nogu

O sori

2:00

3. O sori

God you antap tru

1:38

4. God you antap tru

Bikpela yu lukautim mi

1:12

5. Bikpela yu lukautim mi

Wonderful thing

1:56

6. Wonderful thing

Kraist yu Sevia bilong mi

2:08

7. Kraist yu Sevia bilong mi

Bikpela yu soim mi

1:24

8. Bikpela yu soim mi

Taim tudak I pasim mi

1:14

9. Taim tudak I pasim mi

Bikpela bilong yumi

1:50

10. Bikpela bilong yumi

Jisas em I lait

1:05

11. Jisas em I lait

When Jesus was born

2:04

12. When Jesus was born

Mi mas redi tude

2:11

13. Mi mas redi tude

Harim singsing I singaut

1:51

14. Harim singsing I singaut

Tank yu tru Bikpela

1:30

15. Tank yu tru Bikpela

Krais em I baimbek mi

1:32

16. Krais em I baimbek mi

Marimari bilong God I gutpela

1:44

17. Marimari bilong God I gutpela

Gutpela amamas

1:29

18. Gutpela amamas

Nau mi lukim lait bilong Jisas

1:39

19. Nau mi lukim lait bilong Jisas

Bikpel olsem tasol yu tokim mi

1:36

20. Bikpel olsem tasol yu tokim mi

Yumi presim God

1:37

21. Yumi presim God

Yumi olgeta presim em

2:02

22. Yumi olgeta presim em

Taim ensel I bloim trampet

1:59

23. Taim ensel I bloim trampet

Ingsing bai singaut

1:55

24. Ingsing bai singaut

Lukim senis I kamap long graun

2:38

25. Lukim senis I kamap long graun

Amazing love

1:38

26. Amazing love

Yu Harim mi

2:29

27. Yu Harim mi

Yes Bikpela mi harim

2:18

28. Yes Bikpela mi harim

Taim mipela stap long tudak

2:41

29. Taim mipela stap long tudak

Downloads en Bestellingen

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Copyright © 1987 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on cassette or CD, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Neem contact op met de klantenservice.

Over onze geluidsopnamen

GRN heeft Bijbelverhalen, Gospelliederen, Christelijke muziek en evangelische boodschappen vertaald in meer dan 6000 talen en dialecten. De meesten ervan kunnen gratis gedownload worden. De gratis audio-opnamen en scripts zijn populair bij christelijke zendingsorganisaties en kerken. Zij zijn geschikt voor evangelisatie, gemeentestichting, en voor gebruik binnen andere gemeenteactiviteiten. De opnamen zijn ingesproken door mensen die de taal als moedertaal spreken en de Bijbelverhalen, liederen en muziek kunnen gebruikt worden om het evangelie van Jezus Christus te communiceren op een cultureel relevante manier, m.n. binnen orale culturen.

Verwante informatie