Jarai taalnaam

Taalnaam: Jarai
ISO Taalcode: jra
GRN Taalnummer: 765
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

Voorbeeld van Jarai

Jarai - Noah.mp3

Audio opnamen beschikbaar in Jarai

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Goed Nieuws

(Download Goed Nieuws MP3 in Jarai) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A64874).

Het Levende Woord

(Download Het Levende Woord MP3 in Jarai) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C07580).

LL3 Overwinning door God (in ចារាយ [Jarai: Cambodia])

(Download LL3 Overwinning door God MP3 in Jarai) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A63707).

LLL2 Machtige mannen van God (in ចារាយ [Jarai: Cambodia])

(Download LLL2 Machtige mannen van God MP3 in Jarai) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A63706).

LLL5 Op de proef gesteld door God (in ចារាយ [Jarai: Cambodia])

(Download LLL5 Op de proef gesteld door God MP3 in Jarai) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A63709).

LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer (in ចារាយ [Jarai: Cambodia])

(Download LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer MP3 in Jarai) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A63710).

LLL8 Handelingen van de Heilige Geest (in ចារាយ [Jarai: Cambodia])

(Download LLL8 Handelingen van de Heilige Geest MP3 in Jarai) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A63712).

Mȏd mă buă Ơidai [LLL4 Dienaren van God] (in ចារាយ [Jarai: Cambodia])

(Download LLL4 Dienaren van God MP3 in Jarai) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A63708).

Pah Blung hlao hngơm Ơi dai [LLL1 Begin met God] (in ចារាយ [Jarai: Cambodia])

(Download LLL1 Begin met God MP3 in Jarai) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A63705).

Testimonies / The Day I Met the Lord (in ចារាយ [Jarai: Cambodia])

(Download Testimonies / The Day I Met the Lord MP3 in Jarai) Getuigenissen van gelovigen voor evangelisatie of ter bemoediging. (A63713).

Yang Yȇsu Yŏh jơng khua wŏt jơng Pơhơdip [LLL7 JEZUS - Heer en Redder] (in ចារាយ [Jarai: Cambodia])

(Download LLL7 JEZUS - Heer en Redder MP3 in Jarai) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A63711).

Audio/Video van andere bronnen

Jesus Film Project films - Jorai - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Jorai - (The Jesus Film Project)

Andere namen voor Jarai

Chor
Cho-Rai
Chrai
Djarai
Giarai
Gia-Rai
Gio-Rai
Jerai
Jorai
Mthur
Vietnamese Giarai
嘉莱语
嘉萊語

Waar Jarai wordt gesproken

Cambodia
Laos
United States of America
Vietnam

Dialecten verwant aan Jarai

People Groups who speak Jarai

Jarai;

Informatie over Jarai

Overige informatie: Understand Bahnar, French, Rade, Vietnamese.; New Testament Translation & Old Testament portions.

Bevolkingsaantal: 257,000

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.