Borana-Arsi-Guji Oromo taalnaam

Taalnaam: Borana-Arsi-Guji Oromo
ISO Taalcode: gax
GRN Taalnummer: 23106
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

Audio opnamen beschikbaar in Borana-Arsi-Guji Oromo

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Goed Nieuws (in Borana: Gabbra)

(Download Goed Nieuws MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (C81726).

Oddu Dansa [Goed Nieuws] (in Borana: Sakuye)

(Download Goed Nieuws MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A65286).

LLL1 Begin met God (in Borana: Gabbra)

(Download LLL1 Begin met God MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C75120).

Laali, Chaqasi & Jiradin 1: Waaqan Yayabadi [LLL1 Begin met God] (in Borana: Sakuye)

(Download LLL1 Begin met God MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65287).

LLL1 Begin met God (in Guji)

(Download LLL1 Begin met God MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A71270).

LLL2 Machtige mannen van God (in Borana: Gabbra)

(Download LLL2 Machtige mannen van God MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C75113).

Laali, Chaqasi & Jiradin 2: Nama Waaqa [LLL2 Machtige mannen van God] (in Borana: Sakuye)

(Download LLL2 Machtige mannen van God MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65288).

LL3 Overwinning door God (in Borana: Gabbra)

(Download LL3 Overwinning door God MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C75119).

Laali, Chaqasi & Jiradin 3: Dabsacha Gara Waaqatin [LL3 Overwinning door God] (in Borana: Sakuye)

(Download LL3 Overwinning door God MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65289).

LLL4 Dienaren van God (in Borana: Gabbra)

(Download LLL4 Dienaren van God MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C75114).

Laali, Chaqasi & Jiradin 4: Hojatu Waaqa [LLL4 Dienaren van God] (in Borana: Sakuye)

(Download LLL4 Dienaren van God MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65290).

LLL5 Op de proef gesteld door God (in Borana: Gabbra)

(Download LLL5 Op de proef gesteld door God MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C75116).

Laali, Chaqasi, Jiradin 5- Jilalacha Waaqat [LLL5 Op de proef gesteld door God] (in Borana: Sakuye)

(Download LLL5 Op de proef gesteld door God MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65291).

LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer (in Borana: Gabbra)

(Download LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C75115).

Laali, Chaqasi, Jiradin 6-Yeson Barsisa [LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer] (in Borana: Sakuye)

(Download LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65292).

LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer (in Guji)

(Download LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A71280).

LLL7 JEZUS - Heer en Redder (in Borana)

(Download LLL7 JEZUS - Heer en Redder MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A80807).

LLL7 JEZUS - Heer en Redder (in Borana: Gabbra)

(Download LLL7 JEZUS - Heer en Redder MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C75117).

Laali, Chaqasi, Jiradin 7 [LLL7 JEZUS - Heer en Redder] (in Borana: Sakuye)

(Download LLL7 JEZUS - Heer en Redder MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65293).

LLL7 JEZUS - Heer en Redder (in Guji)

(Download LLL7 JEZUS - Heer en Redder MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A71290).

LLL8 Handelingen van de Heilige Geest (in Borana: Gabbra)

(Download LLL8 Handelingen van de Heilige Geest MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C75118).

Laali, Chaqasi, Jiradin 8 [LLL8 Handelingen van de Heilige Geest] (in Borana: Sakuye)

(Download LLL8 Handelingen van de Heilige Geest MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65294).

Liederen (in Borana: Gabbra)

(Download Liederen MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (C82757).

Het Levende Woord 1 (in Borana: Gabbra)

(Download Het Levende Woord 1 MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A12770).

Het Levende Woord 1 (in Oromo: Arusi)

(Download Het Levende Woord 1 MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C02041).

Het Levende Woord 2 (in Borana: Gabbra)

(Download Het Levende Woord 2 MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A81725).

Het Levende Woord 2 (in Oromo: Arusi)

(Download Het Levende Woord 2 MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A37575).

Het Levende Woord 3 (in Borana: Gabbra)

(Download Het Levende Woord 3 MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C85210).

Het Levende Woord (in Borana)

(Download Het Levende Woord MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A09330).

Het Levende Woord (in Guji)

(Download Het Levende Woord MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A15650).

Audio/Video van andere bronnen

Hayyu Guddinna (King of Glory) - Borana - (Rock International)
Hymns - Oromo - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Guji - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Borana / Bora - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Guji - (Faith Comes By Hearing)

Dialecten verwant aan Borana-Arsi-Guji Oromo

People Groups who speak Borana-Arsi-Guji Oromo

Ajuran; Garreh; Oromo, Arsi; Oromo, Borana; Oromo, Gabbra; Oromo, Gujji; Oromo, Karrayu; Oromo, Sakuye; Oromo, Southern;