Mabaan taalnaam

Taalnaam: Mabaan
GRN Taalnummer: 907
ISO Taalnaam: Mabaan [mfz]

Voorbeeld van Mabaan

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Mabaan

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

The Book of Titus and Liederen

(Download The Book of Titus and Liederen MP3 in Mabaan) Muziek en onderwijsprogramma's, zoals de materialen van de Scripture Gift Mission. (A62860).

Ephesians

(Download Ephesians MP3 in Mabaan) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63166).

Goed Nieuws^

(Download Goed Nieuws^ MP3 in Mabaan) Audio-visuele Bijbellessen met afbeeldingen naar keus. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A32830).

Jͻͻcin Waak Tɛɛr Win̄ɛti Te n̄amu [LLL1 Begin met God]

(Download LLL1 Begin met God MP3 in Mabaan) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65386).

Wͻy Juaŋo Wͻya Tɛɛyan [LLL2 Machtige mannen van God]

(Download LLL2 Machtige mannen van God MP3 in Mabaan) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65387).

Buonti Te Yenti Juaŋo [LL3 Overwinning door God]

(Download LL3 Overwinning door God MP3 in Mabaan) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65388).

Kɛngͻn Juaŋo [LLL4 Dienaren van God]

(Download LLL4 Dienaren van God MP3 in Mabaan) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65389).

Pͻͻd Juaŋo [LLL5 Op de proef gesteld door God]

(Download LLL5 Op de proef gesteld door God MP3 in Mabaan) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65390).

Yaccu a Mena Loti ma [LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer]

(Download LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer MP3 in Mabaan) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65391).

Yaccu Ciɛgͻn Ɛkɛ a Mena Yuoci [LLL7 JEZUS - Heer en Redder]

(Download LLL7 JEZUS - Heer en Redder MP3 in Mabaan) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65392).

Naŋki Boŋ Juaŋo [LLL8 Handelingen van de Heilige Geest]

(Download LLL8 Handelingen van de Heilige Geest MP3 in Mabaan) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65393).

Het Levende Woord 1

Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C08871).

Het Levende Woord 2

(Download Het Levende Woord 2 MP3 in Mabaan) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A12040).

Het Levende Woord 3

(Download Het Levende Woord 3 MP3 in Mabaan) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A12041).

Audio/Video van andere bronnen

The New Testament - Mabaan - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Mabaan

Barga
Gura
Maaban
Ma Baan
Maban
Meban
Southern Burun
Tonko
Tungan
Ulu

Waar Mabaan wordt gesproken

South Sudan
Sudan

Dialecten verwant aan Mabaan

Er zijn 0 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Mabaan.

Informatie over Mabaan

Overige informatie: Few Understand Arabic & English; Some Protestant; Farmers; Primitive.

Alfabetisering: 55Sudan

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.