Aztec: Sierra taalnaam

Taalnaam: Aztec: Sierra
GRN Taalnummer: 9
ISO Taalnaam: Highland Puebla Nahuatl [azz]

Voorbeeld van Aztec: Sierra

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Aztec: Sierra

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Het Levende Woord

(Download Het Levende Woord MP3 in Aztec: Sierra) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A11010).

Opnamen van andere talen die delen bevatten van Aztec: Sierra

C22830 DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) Download DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) MP3 in Aztec: Sierra (in Español [Spanish: Mexico])

A38331 Otros Diagnostic Download Otros Diagnostic MP3 in Aztec: Sierra (in Español [Spanish: Mexico])

Audio/Video van andere bronnen

Jesus Film Project films - Nahuatl, Sierra De Puebla - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Náhuatl, Highland Puebla - (Scripture Earth)
The New Testament - Nahuatl Highland Puebla - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Aztec: Sierra

Mejicano de Zacapoaxtla
Mexicano, Sierra De Puebla
Nahuat de la Sierra de Puebla
Náhuat de la Sierra de Puebla
Nahuatl: de la Sierra de Puebla
Puebla
Sierra
Sierra Aztec
Sierra Puebla Nahuatl
Sierra Puebla Náhuatl
Zacapoaxtla Nahuat
Zacapoaxtla Náhuat

Waar Aztec: Sierra wordt gesproken

Mexico

Dialecten verwant aan Aztec: Sierra

Er zijn 0 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Aztec: Sierra.

Informatie over Aztec: Sierra

Overige informatie: 50% Understand SPANISH, MANY U NAHUATL DE VERACRU

Alfabetisering: 50

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.