Galela taalnaam

Taalnaam: Galela
GRN Taalnummer: 695
ISO Taalnaam: Galela [gbi]

Voorbeeld van Galela

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Galela

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Acts 1 - 9

(Download Acts 1 - 9 MP3 in Galela) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63600).

Joseph 1

(Download Joseph 1 MP3 in Galela) Boodschappen van locale gelovigen voor evangelisatie, geloofsgroei en ter bemoediging. Mogelijk gekleurd door eigen denominatie, maar in overeenstemming met algemeen erkend christelijk onderwijs. (C84032).

Joseph 2

(Download Joseph 2 MP3 in Galela) Boodschappen van locale gelovigen voor evangelisatie, geloofsgroei en ter bemoediging. Mogelijk gekleurd door eigen denominatie, maar in overeenstemming met algemeen erkend christelijk onderwijs. (C84033).

Het Levende Woord

(Download Het Levende Woord MP3 in Galela) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C11581).

Audio/Video van andere bronnen

The New Testament - Galela - LAI 2002 - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Galela

Halmahera

Waar Galela wordt gesproken

Indonesia

Dialecten verwant aan Galela

Er zijn 4 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Galela.

Galela: Kadai
Galela: Kadina
Galela: Morotai
Galela: Sopi

Informatie over Galela

Overige informatie: Understand Indonesian, Close to Loloda; Muslim & Animist, Bible portions, tr.i.p.

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.