Madura taalnaam

Taalnaam: Madura
GRN Taalnummer: 688
ROD dialectcode: 00688
ISO Taalnaam: Madurees [mad]

Voorbeeld van Madura

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Madura

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Goed Nieuws

Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (C19180).

Heart of Man

Boodschappen van locale gelovigen voor evangelisatie, geloofsgroei en ter bemoediging. Mogelijk gekleurd door eigen denominatie, maar in overeenstemming met algemeen erkend christelijk onderwijs. (C19170).

Het Levende Woord

(Download Het Levende Woord MP3 in Madura) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A04881).

Audio/Video van andere bronnen

Debt of Honor - Madurese (film) (aka Madurese Language Film) - (Create International)
Jesus Film Project films - Madura - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Madura - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Madurese - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Madura

Basa Mathura
Madhura
Madurese

Waar Madura wordt gesproken

Indonesia
Singapore

Dialecten verwant aan Madura

Er zijn 6 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Madura.

Madura: Bangkala'an
Madura: Bawean
Madura: Pamekesan
Madura: Sampang
Madura: Sapudi
Madura: Sumenep

Informatie over Madura

Overige informatie: Semi to Literate in (Indonesian); Understand Jawa; Very few Christian.

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.