Suau Group taalnaam

Taalnaam: Suau Group
GRN Taalnummer: 614
ROD dialectcode: 00614
ISO Taalnaam: Suau [swp]

Voorbeeld van Suau Group

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Suau Group

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Bible stories

(Download Bible stories MP3 in Suau Group) Audio- of video presentaties van Bijbelverhalen in verkorte vorm of als interpretatie. (A63567).

Goed Nieuws

(Download Goed Nieuws MP3 in Suau Group) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A80872).

Goed Nieuws (in Suau: Sinaki)

(Download Goed Nieuws MP3 in Suau Group) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A80967).

Liederen

(Download Liederen MP3 in Suau Group) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (A80874).

Het Levende Woord 1

(Download Het Levende Woord 1 MP3 in Suau Group) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A05021).

Het Levende Woord 2 w/ HITI MOTU song

(Download Het Levende Woord 2 w/ HITI MOTU song MP3 in Suau Group) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A05020).

Andere namen voor Suau Group

Brumer
Iloilo
Logea
Saha
Sariba
Sinaki
Suau
Teka

Waar Suau Group wordt gesproken

Papua New Guinea

Dialecten verwant aan Suau Group

Er zijn 11 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Suau Group.

Amoli
Iou
Lausaha
Maisafana
Sagaho & Savaia
Suau: Bona Bona
Suau: Bonarua
Suau: Dahuni
Suau: Daui
Suau: Leileiafa
Suau: Sinaki

Informatie over Suau Group

Overige informatie: Understand Hiri Motu,Tube Tube,Tavara

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.