Tzeltal: Oxchuc taalnaam

Taalnaam: Tzeltal: Oxchuc
GRN Taalnummer: 58
ROD dialectcode: 00058
ISO Taalnaam: Tzeltal [tzh]

Voorbeeld van Tzeltal: Oxchuc

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Tzeltal: Oxchuc

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Goed Nieuws

(Download Goed Nieuws MP3 in Tzeltal: Oxchuc) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A30571).

Het Levende Woord 1

(Download Het Levende Woord 1 MP3 in Tzeltal: Oxchuc) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A04621).

Het Levende Woord 2

(Download Het Levende Woord 2 MP3 in Tzeltal: Oxchuc) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A18750).

Het Levende Woord 3

(Download Het Levende Woord 3 MP3 in Tzeltal: Oxchuc) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C18751).

Opnamen van andere talen die delen bevatten van Tzeltal: Oxchuc

C22850 DIAGNOSTIC A: North B: South Download DIAGNOSTIC A: North B: South MP3 in Tzeltal: Oxchuc (in Español [Spanish: Mexico])

A38332 Norte/Sur Diagnostic Download Norte/Sur Diagnostic MP3 in Tzeltal: Oxchuc (in Español [Spanish: Mexico])

Audio/Video van andere bronnen

Jesus Film Project films - Tzeltal, Bachajon - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Tzeltal, Oxchuc - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Tzeltal, Tenango - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Tzeltal, Tenejapa - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Tzeltal, Oxchuc - (Scripture Earth)
The New Testament - Tzeltal, Oxchuc - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Tzeltal: Oxchuc

Cancuc
Chanal
Highland Tzeltal
Oxchuc
Tenango
Tenejapa
Tsendal
Tzeltal
Tzeltal: Cancuc
Tzendal

Waar Tzeltal: Oxchuc wordt gesproken

Mexico

Dialecten verwant aan Tzeltal: Oxchuc

Er zijn 6 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Tzeltal: Oxchuc.

Tzeltal, Bachajon
Tzeltal, Bachajon: Amatenango
Tzeltal, Bachajon: Del Plano
Tzeltal, Bachajon: Sibal
Tzeltal: Tenango
Tzeltal: Tenejapa

Informatie over Tzeltal: Oxchuc

Overige informatie: Understand T.: Bach.,T.:Tene., Spanish; semi-acculturated; Cris-P.

Alfabetisering: 50

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.