Gapapaiwa taalnaam

Taalnaam: Gapapaiwa
GRN Taalnummer: 5097
ISO Taalnaam: Gapapaiwa [pwg]

Voorbeeld van Gapapaiwa

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Gapapaiwa

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Acts 1:1 - 7:53

(Download Acts 1:1 - 7:53 MP3 in Gapapaiwa) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63387).

Acts 15 - 20

(Download Acts 15 - 20 MP3 in Gapapaiwa) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63550).

Acts 21 - 26

(Download Acts 21 - 26 MP3 in Gapapaiwa) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63551).

Acts 27,28, Philemon

(Download Acts 27,28, Philemon MP3 in Gapapaiwa) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63552).

Acts 7:54 -14:28

(Download Acts 7:54 -14:28 MP3 in Gapapaiwa) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63388).

Goed Nieuws

(Download Goed Nieuws MP3 in Gapapaiwa) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A80616).

Het Levende Woord (in Gapa Group)

(Download Het Levende Woord MP3 in Gapapaiwa) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C16361).

James

(Download James MP3 in Gapapaiwa) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63397).

Liederen 1

(Download Liederen 1 MP3 in Gapapaiwa) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (A80615).

Liederen 2

(Download Liederen 2 MP3 in Gapapaiwa) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (A80727).

Mark 1:1 - 7:30

(Download Mark 1:1 - 7:30 MP3 in Gapapaiwa) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63179).

Mark 13:32-16

(Download Mark 13:32-16 MP3 in Gapapaiwa) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63181).

Mark 7:31- 13::31

(Download Mark 7:31- 13::31 MP3 in Gapapaiwa) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63180).

Andere namen voor Gapapaiwa

Gapa
Manape
Paiwa
Гапапайва

Waar Gapapaiwa wordt gesproken

Papua New Guinea

Dialecten verwant aan Gapapaiwa

Er is 1 een verwante taal of dialect met dezelfde ISO taalcode als Gapapaiwa.

Gapa Group

Informatie over Gapapaiwa

Overige informatie: Understand Wedau, English, Close to Boanaki; Nom & Com Christian, Bible portions, New Testament 2007?

Alfabetisering: 80

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.