Di'tsë gu'n xne' minn taalnaam

Taalnaam: Di'tsë gu'n xne' minn
GRN Taalnummer: 4678
ISO Taalnaam: Xanaguía Zapotec [ztg]

Voorbeeld van Di'tsë gu'n xne' minn

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Di'tsë gu'n xne' minn

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Di'dz ndzun chen Jesús gu'n ukë' Lucas 1 - 8 [Luke 1 - 8]

(Download Luke 1 - 8 MP3 in Di'tsë gu'n xne' minn) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63925).

Di'dz ndzun chen Jesús gu'n ukë' Lucas 19 - 24 [Luke 19 - 24]

(Download Luke 19 - 24 MP3 in Di'tsë gu'n xne' minn) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63927).

Di'dz ndzun chen Jesús gu'n ukë' Lucas 9 - 18 [Luke 9 - 18]

(Download Luke 9 - 18 MP3 in Di'tsë gu'n xne' minn) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63926).

Di'tsë gu'n xne' minn Xti'dz Dios [Goed Nieuws]

(Download Goed Nieuws MP3 in Di'tsë gu'n xne' minn) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A63846).

Het Levende Woord

(Download Het Levende Woord MP3 in Di'tsë gu'n xne' minn) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A26021).

Opnamen van andere talen die delen bevatten van Di'tsë gu'n xne' minn

C22831 DIAGNOSTIC A: ZAPO B: Otros 44a-51(2004) Download DIAGNOSTIC A: ZAPO B: Otros 44a-51(2004) MP3 in Di'tsë gu'n xne' minn (in Español [Spanish: Mexico])

A38330 Zapotec Diagnostic Download Zapotec Diagnostic MP3 in Di'tsë gu'n xne' minn (in Español [Spanish: Mexico])

Audio/Video van andere bronnen

Scripture resources - Zapotec, Xanaguía - (Scripture Earth)

Andere namen voor Di'tsë gu'n xne' minn

Diidz Ze
Diidz Zë
Di'tse gu'n xne' minn
Sanaguia
Zapoteco de Santa Catarina Xanaguia
Zapoteco de Santa Catarina Xanaguía
Zapoteco San Francisco Ozolotepec
Zapoteco, Santa Catarina Xanaguia
Zapoteco Xanaguia
Zapoteco, Xanaguia
Zapotec, Xanaguia

Waar Di'tsë gu'n xne' minn wordt gesproken

Mexico

Dialecten verwant aan Di'tsë gu'n xne' minn

Er zijn 0 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Di'tsë gu'n xne' minn.

Informatie over Di'tsë gu'n xne' minn

Overige informatie: Few Understand Spanish; Bible portions.

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.