Avatime taalnaam

Taalnaam: Avatime
GRN Taalnummer: 4607
ISO Taalnaam: Avatime [avn]

Voorbeeld van Avatime

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Avatime

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Het Levende Woord

(Download Het Levende Woord MP3 in Avatime) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A26940).

Liederen

(Download Liederen MP3 in Avatime) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (C84802).

Audio/Video van andere bronnen

The New Testament - Avatime - WBT Version - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Avatime

Afatime
Sia
Sideme
Аватиме
阿瓦蒂梅語
阿瓦蒂梅语

Waar Avatime wordt gesproken

Ghana

Dialecten verwant aan Avatime

Er zijn 0 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Avatime.

Informatie over Avatime

Overige informatie: Literate in Ewe; Understand Tafi; nominal & com. Christian.

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.