Ambrym, Southeast taalnaam

Taalnaam: Ambrym, Southeast
GRN Taalnummer: 4465
ROD dialectcode: 04465
ISO Taalnaam: Southeast Ambrym [tvk]

Audio opnamen beschikbaar in Ambrym, Southeast

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Het Levende Woord w/ BISLAMA

(Download Het Levende Woord w/ BISLAMA MP3 in Ambrym, Southeast) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A19240).

Luke 10-14

(Download Luke 10-14 MP3 in Ambrym, Southeast) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A62837).

Luke 1-5

(Download Luke 1-5 MP3 in Ambrym, Southeast) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A62835).

Luke 15-20

(Download Luke 15-20 MP3 in Ambrym, Southeast) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A62838).

Luke 21-24

(Download Luke 21-24 MP3 in Ambrym, Southeast) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A62839).

Luke 6-9

(Download Luke 6-9 MP3 in Ambrym, Southeast) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A62836).

Waar Ambrym, Southeast wordt gesproken

Vanuatu

Dialecten verwant aan Ambrym, Southeast

Er zijn 4 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Ambrym, Southeast.

Ambrym, Southeast: Endu
Ambrym, Southeast: Penapo
Ambrym, Southeast: Taveak
Ambrym, Southeast: Toak

Informatie over Ambrym, Southeast

Overige informatie: Understand Bislama, Close to Paama; Bible portions.

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.