Sinaugoro: Babagarubu taalnaam

Taalnaam: Sinaugoro: Babagarubu
GRN Taalnummer: 4280
ROD dialectcode: 04280
ISO Taalnaam: Sinaugoro [snc]

Voorbeeld van Sinaugoro: Babagarubu

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Sinaugoro: Babagarubu

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Goed Nieuws

(Download Goed Nieuws MP3 in Sinaugoro: Babagarubu) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A21980).

LLL2 Machtige mannen van God

(Download LLL2 Machtige mannen van God MP3 in Sinaugoro: Babagarubu) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A70150).

LLL4 Dienaren van God

(Download LLL4 Dienaren van God MP3 in Sinaugoro: Babagarubu) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A60064).

LLL7 JEZUS - Heer en Redder

(Download LLL7 JEZUS - Heer en Redder MP3 in Sinaugoro: Babagarubu) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A60008).

LLL8 Handelingen van de Heilige Geest

(Download LLL8 Handelingen van de Heilige Geest MP3 in Sinaugoro: Babagarubu) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A60056).

Audio/Video van andere bronnen

Jesus Film Project films - Sinaugoro - (The Jesus Film Project)

Andere namen voor Sinaugoro: Babagarubu

Babagarubu
Babagarupu
Sinagoro: Babagarupu
Sinaugoro: Babagarupu

Waar Sinaugoro: Babagarubu wordt gesproken

Papua New Guinea

Dialecten verwant aan Sinaugoro: Babagarubu

Er zijn 20 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Sinaugoro: Babagarubu.

Baravaia & Babakarupu
Belarupu
Sinagoro: Tuburamo
Sinaugoro
Sinaugoro: Alepa
Sinaugoro: Balawaia
Sinaugoro: Boku
Sinaugoro: Buaga
Sinaugoro: Ikega
Sinaugoro: Ikolu
Sinaugoro: Kubuli
Sinaugoro: Kwaibida
Sinaugoro: Kwaibo
Sinaugoro: Omene
Sinaugoro: Oruone
Sinaugoro: Saroa
Sinaugoro: Taboro
Sinaugoro: Tubuga
Sinaugoro: Vora
Sinaugoro: Wiga

Informatie over Sinaugoro: Babagarubu

Overige informatie: Understand Hula, Motu, Balawaia,English,Ikolu

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.