Kaukau taalnaam

Taalnaam: Kaukau
GRN Taalnummer: 4001
ROD dialectcode: 04001
ISO Taalnaam: Ju/'hoan [ktz]

Voorbeeld van Kaukau

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Kaukau

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Genesis Hoofstuk 11 [Genesis 11] (in Ju/'hoansi)

(Download Genesis 11 MP3 in Kaukau) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65639).

Genesis Hoofstuk 1 [Genesis 1] (in Ju/'hoansi)

(Download Genesis 1 MP3 in Kaukau) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65588).

Genesis Hoofstuk 2 [Genesis 2] (in Ju/'hoansi)

(Download Genesis 2 MP3 in Kaukau) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65589).

Genesis Hoofstuk 3 [Genesis 3] (in Ju/'hoansi)

(Download Genesis 3 MP3 in Kaukau) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65590).

Genesis Hoofstuk 4 [Genesis 4] (in Ju/'hoansi)

(Download Genesis 4 MP3 in Kaukau) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65591).

Genesis Hoofstuk 5 [Genesis 5] (in Ju/'hoansi)

(Download Genesis 5 MP3 in Kaukau) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65592).

Genesis Hoofstuk 22 [Genesis 22] (in Ju/'hoansi)

(Download Genesis 22 MP3 in Kaukau) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65640).

Genesis Hoofstuk 6 [Genesis 6] (in Ju/'hoansi)

(Download Genesis 6 MP3 in Kaukau) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65638).

Matteus Hoofstuk 3 [Matthew 3] (in Ju/'hoansi)

(Download Matthew 3 MP3 in Kaukau) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65648).

Het Levende Woord w/ KUNG & TSWANA

(Download Het Levende Woord w/ KUNG & TSWANA MP3 in Kaukau) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A15961).

Andere namen voor Kaukau

|Akhoe
||Au||ei
Au//eisi
Auen
Aukwe
Koko
Kx'au//'ae
Kx'au//'ein
Omaheke Ju/'hoan
South Eastern !Kung
South Eastern !Xun

Waar Kaukau wordt gesproken

Botswana
Namibia

Dialecten verwant aan Kaukau

Er is 1 een verwante taal of dialect met dezelfde ISO taalcode als Kaukau.

Ju/'hoansi

Informatie over Kaukau

Overige informatie: Close to Kung, Understand Tswa., Naron.

Bevolkingsaantal: 5,000

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.