Kalispel-Pend D'Oreille taalnaam

Taalnaam: Kalispel-Pend D'Oreille
GRN Taalnummer: 3987
ISO Taalnaam: Kalispel-Pend d'Oreille [fla]

Voorbeeld van Kalispel-Pend D'Oreille

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Kalispel-Pend D'Oreille

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Het Levende Woord

(Download Het Levende Woord MP3 in Kalispel-Pend D'Oreille) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C14460).

Andere namen voor Kalispel-Pend D'Oreille

Flathead
Flathead-Kalispel

Waar Kalispel-Pend D'Oreille wordt gesproken

United States of America

Dialecten verwant aan Kalispel-Pend D'Oreille

Er zijn 0 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Kalispel-Pend D'Oreille.

Informatie over Kalispel-Pend D'Oreille

Overige informatie: Understand English, Kalispel; Literate in English.

Bevolkingsaantal: 50

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.