Mixtec, Tezoatlan taalnaam

Taalnaam: Mixtec, Tezoatlan
GRN Taalnummer: 3970
ROD dialectcode: 03970
ISO Taalnaam: Tezoatlán Mixtec [mxb]

Voorbeeld van Mixtec, Tezoatlan

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Mixtec, Tezoatlan

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Testimonio, Cantos y Mensajes [Testimonies Liederen and Messages]

(Download Testimonies Liederen and Messages MP3 in Mixtec, Tezoatlan) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A63766).

Het Levende Woord

(Download Het Levende Woord MP3 in Mixtec, Tezoatlan) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A15590).

Opnamen van andere talen die delen bevatten van Mixtec, Tezoatlan

C22830 DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) Download DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) MP3 in Mixtec, Tezoatlan (in Español [Spanish: Mexico])

A38329 Mixtec Diagnostic Download Mixtec Diagnostic MP3 in Mixtec, Tezoatlan (in Español [Spanish: Mexico])

Audio/Video van andere bronnen

New Testament - Mixteco de Tezoatlán - (La Liga Biblica)
Scripture resources - Mixtec, Tezoatlán - (Scripture Earth)
The New Testament - Mixteco de Tezoatlan (2006 Bible League International) - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Mixtec, Tezoatlan

Mixteco de Tezoatlan de Segura y Luna
Mixteco de Tezoatlán de Segura y Luna
Mixteco: Municipio de Tezoatlan
Mixteco: San Martin del Rio
Mixteco, Tezoatlan
Mixteco: Tezoatlan de Segura y

Waar Mixtec, Tezoatlan wordt gesproken

Mexico

Dialecten verwant aan Mixtec, Tezoatlan

Er zijn 2 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Mixtec, Tezoatlan.

Mixtec, Tezoatlan: San Martin del Rio
Yucunuti

Informatie over Mixtec, Tezoatlan

Overige informatie: Close to San Jorge,S. Agustin; semi-literate in (Spanish), New Testament 2005?

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.