Tok Pisin taalnaam

Taalnaam: Tok Pisin
ISO Taalcode: tpi
GRN Taalnummer: 380
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

Voorbeeld van Tok Pisin

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Tok Pisin

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Can God Forgive Me?

(Download Can God Forgive Me? MP3 in Tok Pisin) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A65399).

Goed Nieuws

(Download Goed Nieuws MP3 in Tok Pisin) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A74846).

LLL1 Begin met God

(Download LLL1 Begin met God MP3 in Tok Pisin) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A74850).

LLL2 Machtige mannen van God

(Download LLL2 Machtige mannen van God MP3 in Tok Pisin) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A74852).

LL3 Overwinning door God

(Download LL3 Overwinning door God MP3 in Tok Pisin) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A74853).

LLL4 Dienaren van God

(Download LLL4 Dienaren van God MP3 in Tok Pisin) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A74851).

LLL5 Op de proef gesteld door God

(Download LLL5 Op de proef gesteld door God MP3 in Tok Pisin) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A74849).

LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer

(Download LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer MP3 in Tok Pisin) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A74848).

LLL7 JEZUS - Heer en Redder

(Download LLL7 JEZUS - Heer en Redder MP3 in Tok Pisin) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A74854).

LLL8 Handelingen van de Heilige Geest

(Download LLL8 Handelingen van de Heilige Geest MP3 in Tok Pisin) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A74845).

God em i Bikpela [Nupela Sing]

(Download Nupela Sing MP3 in Tok Pisin) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (A65450).

Ol Stik Bilong Stori 1

(Download Ol Stik Bilong Stori 1 MP3 in Tok Pisin) Boodschappen van locale gelovigen voor evangelisatie, geloofsgroei en ter bemoediging. Mogelijk gekleurd door eigen denominatie, maar in overeenstemming met algemeen erkend christelijk onderwijs. (A80782).

Ol Stik Bilong Stori 2

(Download Ol Stik Bilong Stori 2 MP3 in Tok Pisin) Boodschappen van locale gelovigen voor evangelisatie, geloofsgroei en ter bemoediging. Mogelijk gekleurd door eigen denominatie, maar in overeenstemming met algemeen erkend christelijk onderwijs. (A80783).

Ol Stik Bilong Stori 3

(Download Ol Stik Bilong Stori 3 MP3 in Tok Pisin) Boodschappen van locale gelovigen voor evangelisatie, geloofsgroei en ter bemoediging. Mogelijk gekleurd door eigen denominatie, maar in overeenstemming met algemeen erkend christelijk onderwijs. (A80784).

Ol Stik Bilong Stori 4

(Download Ol Stik Bilong Stori 4 MP3 in Tok Pisin) Boodschappen van locale gelovigen voor evangelisatie, geloofsgroei en ter bemoediging. Mogelijk gekleurd door eigen denominatie, maar in overeenstemming met algemeen erkend christelijk onderwijs. (A80785).

Praise Liederen

(Download Praise Liederen MP3 in Tok Pisin) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (A60037).

Jisas i Namba Wan [Ramu Singers]

(Download Ramu Singers MP3 in Tok Pisin) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (A65447).

Liederen

(Download Liederen MP3 in Tok Pisin) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (A63596).

Liederen & Testimonies from Gokto

(Download Liederen & Testimonies from Gokto MP3 in Tok Pisin) Muziek en onderwijsprogramma's, zoals de materialen van de Scripture Gift Mission. (A65446).

Yu Kam Long Jisas [Liederen & Testimonies (You come to Jesus)]

(Download Liederen & Testimonies (You come to Jesus) MP3 in Tok Pisin) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (A65451).

Het Levende Woord

(Download Het Levende Woord MP3 in Tok Pisin) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C05001).

Mi laik soim yu pren bilong mi Jisas [YBS Singing]

(Download YBS Singing MP3 in Tok Pisin) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (A65448).

Opnamen van andere talen die delen bevatten van Tok Pisin

A75140 Het Levende Woord 2 Download Het Levende Woord 2 MP3 in Tok Pisin (in Abu)

A80046 Liederen Download Liederen MP3 in Tok Pisin (in Angal Heneng: Nembi)

A24810 Het Levende Woord Download Het Levende Woord MP3 in Tok Pisin (in Autu)

C17000 Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen Download Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen MP3 in Tok Pisin (in Blimo)

C19451 Goed Nieuws w/ TOK PISIN Liederen Download Goed Nieuws w/ TOK PISIN Liederen MP3 in Tok Pisin (in Bombieta)

C75290 Goed Nieuws 21-40 Download Goed Nieuws 21-40 MP3 in Tok Pisin (in Dami)

A75290 Goed Nieuws 21-40 Download Goed Nieuws 21-40 MP3 in Tok Pisin (in Dami)

A14221 Het Levende Woord Download Het Levende Woord MP3 in Tok Pisin (in Kalam Group)

A80052 Het Levende Woord Download Het Levende Woord MP3 in Tok Pisin (in Koromu)

C19790 Goed Nieuws 1-20 w/ TOK PISIN Liederen Download Goed Nieuws 1-20 w/ TOK PISIN Liederen MP3 in Tok Pisin (in Namia)

A17010 Goed Nieuws 1-20 Download Goed Nieuws 1-20 MP3 in Tok Pisin (in Sursurunga)

A80005 Het Levende Woord Download Het Levende Woord MP3 in Tok Pisin (in Raosiara [Teop: Raosiara])

Audio/Video van andere bronnen

Jesus Film Project films - Tok Pisin - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Tok-Pisin - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Tok Pisin - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Tok Pisin - (PNG Scriptures)

Andere namen voor Tok Pisin

Bahasa Tok Pisin
Melanesian English
Neomelanesian
Neo-Melanesian
Neumelanesisch
New Guinea Pidgin English
Pidgin
Pisin
Ток-Писин
托克皮辛語; 巴布亞皮欽語
托克皮辛语; 巴布亚皮钦语

Waar Tok Pisin wordt gesproken

Australia
Papua New Guinea

People Groups who speak Tok Pisin

Bibasa; Detribalized; Neo-Melanesian Papuan;

Informatie over Tok Pisin

Overige informatie: National language; Christian; Bible.

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.