Baelelea taalnaam

Taalnaam: Baelelea
GRN Taalnummer: 3603
ISO Taalnaam: Baelelea [bvc]

Voorbeeld van Baelelea

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Baelelea

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Goed Nieuws

(Download Goed Nieuws MP3 in Baelelea) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A23140).

Het Levende Woord

(Download Het Levende Woord MP3 in Baelelea) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. Same both sides. (C13130).

Luke 1:1 - 4:44

(Download Luke 1:1 - 4:44 MP3 in Baelelea) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63445).

Luke 12: 1- 16:31

(Download Luke 12: 1- 16:31 MP3 in Baelelea) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63456).

Luke 17:1 - 21:38

(Download Luke 17:1 - 21:38 MP3 in Baelelea) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63457).

Luke 22-24

(Download Luke 22-24 MP3 in Baelelea) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63458).

Luke 5:1 - 8:39

(Download Luke 5:1 - 8:39 MP3 in Baelelea) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63452).

Luke 8: 40 - 11:53

(Download Luke 8: 40 - 11:53 MP3 in Baelelea) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63453).

Audio/Video van andere bronnen

The New Testament - Baelelea - Wycliffe Bible Translators, Inc. 2014 - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Baelelea

Mbaelelea
To'abaita: Baelelea

Waar Baelelea wordt gesproken

Solomon Islands

Dialecten verwant aan Baelelea

Er zijn 0 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Baelelea.

Informatie over Baelelea

Overige informatie: Probably Understand Lau and To'abaita

Bevolkingsaantal: 8,800

Alfabetisering: 50

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.