Mam: Ostuncalco taalnaam

Taalnaam: Mam: Ostuncalco
GRN Taalnummer: 36
ROD dialectcode: 00036
ISO Taalnaam: Mam [mam]

Voorbeeld van Mam: Ostuncalco

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Mam: Ostuncalco

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Het Levende Woord

(Download Het Levende Woord MP3 in Mam: Ostuncalco) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A04511).

Opnamen van andere talen die delen bevatten van Mam: Ostuncalco

A63958 Classic Nepali Hymns Download Classic Nepali Hymns MP3 in Mam: Ostuncalco (in नेपाली [Nepali: Darjeeling])

Audio/Video van andere bronnen

Jesus Film Project films - Mam, Central - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Mam, Northern - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Mam, Tajumulco - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Mam, Northern - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Mam: Ostuncalco

Mam Quetzalteco
Mam, Southern
Mam Sureno
Mam Sur-Oriental
Ostuncalco Mam
Quetzaltenango Mam
San Juan Ostuncalco Mam
S Juan Ostuncalco Mam
South Eastern Mam
Southern
Southern Mam

Waar Mam: Ostuncalco wordt gesproken

Guatemala

Dialecten verwant aan Mam: Ostuncalco

Er zijn 5 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Mam: Ostuncalco.

Mam: Comitancillo
Mam: Northern
Mam: Tacaneco & Mame: Frontera
Mam: Tajumulco
Mam: Todos Santos

Informatie over Mam: Ostuncalco

Overige informatie: Understand Spanish; New Testament Translation.

Alfabetisering: 60

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.