Mixtec, Mixtepec taalnaam

Taalnaam: Mixtec, Mixtepec
GRN Taalnummer: 3385
ROD dialectcode: 03385
ISO Taalnaam: Mixtepec Mixtec [mix]

Voorbeeld van Mixtec, Mixtepec

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Mixtec, Mixtepec

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Acerca de Jesús [About Jesus]

(Download About Jesus MP3 in Mixtec, Mixtepec) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A63703).

Goed Nieuws

(Download Goed Nieuws MP3 in Mixtec, Mixtepec) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A63704).

Evangelio según San Lucas 01-06 [The Gospel of Luke 01-06]

(Download The Gospel of Luke 01-06 MP3 in Mixtec, Mixtepec) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Contains: Luke Chapter 1-6 (A64264).

Evangelio según San Lucas 07-12 [The Gospel of Luke 07-12]

(Download The Gospel of Luke 07-12 MP3 in Mixtec, Mixtepec) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Contains: Luke Chapter 7-12 (A64265).

Evangelio según San Lucas 13-18 [The Gospel of Luke 13-18]

(Download The Gospel of Luke 13-18 MP3 in Mixtec, Mixtepec) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Contains: Luke Chapter 13-18 (A64266).

Evangelio según San Lucas 19-24 [The Gospel of Luke 19-24]

(Download The Gospel of Luke 19-24 MP3 in Mixtec, Mixtepec) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Contains: Luke Chapter 19-24 (A64267).

Het Levende Woord

(Download Het Levende Woord MP3 in Mixtec, Mixtepec) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A11291).

Opnamen van andere talen die delen bevatten van Mixtec, Mixtepec

A63699 LLL7 JEZUS - Heer en Redder Download LLL7 JEZUS - Heer en Redder MP3 in Mixtec, Mixtepec (in Cuicatec: Papalo)

C22830 DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) Download DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) MP3 in Mixtec, Mixtepec (in Español [Spanish: Mexico])

A38329 Mixtec Diagnostic Download Mixtec Diagnostic MP3 in Mixtec, Mixtepec (in Español [Spanish: Mexico])

Andere namen voor Mixtec, Mixtepec

Eastern Juxtlahuaca Mixtec
Mixteco de San Juan Mixtepec
Mixteco: Eastern Juxtlahuaca
Mixteco, Mixtepec
Mixteco: San Juan Mixtepec

Waar Mixtec, Mixtepec wordt gesproken

Mexico
United States of America

Dialecten verwant aan Mixtec, Mixtepec

Er is 1 een verwante taal of dialect met dezelfde ISO taalcode als Mixtec, Mixtepec.

Mixtec, Mixtepec: Yucunicoco

Informatie over Mixtec, Mixtepec

Overige informatie: ABOUT 25% Understand SPANISH

Bevolkingsaantal: 9,000

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.