Turkmeens taalnaam

Taalnaam: Turkmeens
GRN Taalnummer: 3318
ISO Taalnaam: Turkmeens [tuk]

Voorbeeld van Turkmeens

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Turkmeens

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Exodus, Numbers, Deut (Selections)

(Download Exodus, Numbers, Deut (Selections) MP3 in Turkmeens) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A75179).

Genesis 11:1 - Exodus 2:25

(Download Genesis 11:1 - Exodus 2:25 MP3 in Turkmeens) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A75180).

Genesis 1:1 - 9:19

(Download Genesis 1:1 - 9:19 MP3 in Turkmeens) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A75178).

Gospel Messages

(Download Gospel Messages MP3 in Turkmeens) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C80787).

Health Talks

(Download Health Talks MP3 in Turkmeens) Onderwijsmaterialen voor algemene doeleinden, zoals informatie over gezondheid, landbouw, alfabetisering of andere thema's. (A75183).

Het verhaal van Jezus 1 of 2

(Download Het verhaal van Jezus 1 of 2 MP3 in Turkmeens) Een audio drama gebaseerd op de Jezus film die gebaseerd is op het evangelie van Lucas. (A37130).

Het verhaal van Jezus 2 of 2

(Download Het verhaal van Jezus 2 of 2 MP3 in Turkmeens) Een audio drama gebaseerd op de Jezus film die gebaseerd is op het evangelie van Lucas. (A37131).

John 1 - 7

(Download John 1 - 7 MP3 in Turkmeens) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A75185).

John 8 - 17

(Download John 8 - 17 MP3 in Turkmeens) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A75182).

LL3 Overwinning door God

(Download LL3 Overwinning door God MP3 in Turkmeens) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A78010).

LLL1 Begin met God

(Download LLL1 Begin met God MP3 in Turkmeens) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A78008).

LLL2 Machtige mannen van God

(Download LLL2 Machtige mannen van God MP3 in Turkmeens) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A78009).

LLL4 Dienaren van God

(Download LLL4 Dienaren van God MP3 in Turkmeens) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A78011).

LLL5 Op de proef gesteld door God

(Download LLL5 Op de proef gesteld door God MP3 in Turkmeens) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A78020).

LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer

(Download LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer MP3 in Turkmeens) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A78021).

LLL7 JEZUS - Heer en Redder

(Download LLL7 JEZUS - Heer en Redder MP3 in Turkmeens) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A78030).

LLL8 Handelingen van de Heilige Geest

(Download LLL8 Handelingen van de Heilige Geest MP3 in Turkmeens) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A78031).

Lost but Found

(Download Lost but Found MP3 in Turkmeens) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A03761).

Mark 14 - 16; John 18 - 21

(Download Mark 14 - 16; John 18 - 21 MP3 in Turkmeens) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A75181).

The Oneness of God

(Download The Oneness of God MP3 in Turkmeens) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A75186).

Scripture - Luke, Matthew

(Download Scripture - Luke, Matthew MP3 in Turkmeens) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A21191).

Audio/Video van andere bronnen

Jesus Film Project films - Turkmen - (The Jesus Film Project)
Ruth, Proverbs - Turkmen (Түркменче 2013) - (Institute for Bible Translations, Russia)
The Jesus Story (audiodrama) - Turkmen - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Turkmen - 2016 Edition - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Turkmen (Түркменче 2005) - (Institute for Bible Translations, Russia)

Andere namen voor Turkmeens

Bahasa Turkmen
Torkomani
Trukhmen
Trukhmeny
Trukmen
Turcomano
Turkman
Turkmani
Turkmanian
Turkmen
Turkmence
türkmençe
Turkmene
Turkmène
Turkmenier
Turkmenisch
Turkmenler
Turkoman
Turkomani
Turkomans
زبان ترکمنی
түркmенче
түркмен дили
Туркменский
土库曼语
土庫曼語
투르크멘어

Waar Turkmeens wordt gesproken

Afghanistan
Germany
Iran
Iraq
Kyrgyzstan
Pakistan
Syria
Tajikistan
Turkey
Turkmenistan
United States of America
Uzbekistan

Dialecten verwant aan Turkmeens

Er zijn 17 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Turkmeens.

Turkmen: Anauli
Turkmen: Arsare
Turkmen: Bayat
Turkmen: Cawdur
Turkmen: Esari
Turkmen: Goklen
Turkmen: Khasarli
Turkmen: Nerezim
Turkmen: Nokhurli
Turkmen: Salyr
Turkmen: Saryq
Turkmen: Shirik
Turkmen: South
Turkmen: Teke
Turkmen: Xatap
Turkmen: Yomud
Turkmen: Yomut

Informatie over Turkmeens

Overige informatie: Some understand Usbeki, Urdu, Pash.: Dialect not known.

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.