Mixtec, Coatzospan taalnaam

Taalnaam: Mixtec, Coatzospan
GRN Taalnummer: 3292
ISO Taalnaam: Coatzospan Mixtec [miz]

Voorbeeld van Mixtec, Coatzospan

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Mixtec, Coatzospan

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Het Levende Woord

(Download Het Levende Woord MP3 in Mixtec, Coatzospan) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A11721).

Opnamen van andere talen die delen bevatten van Mixtec, Coatzospan

C22830 DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) Download DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) MP3 in Mixtec, Coatzospan (in Español [Spanish: Mexico])

A38329 Mixtec Diagnostic Download Mixtec Diagnostic MP3 in Mixtec, Coatzospan (in Español [Spanish: Mexico])

Audio/Video van andere bronnen

New Testament - Mixtec, Coatzospan - (La Liga Biblica)
Scripture resources - Mixtec, Coatzospan - (Scripture Earth)
The New Testament - Mixteco, Coatzospan - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Mixteco de San Juan Coatzospan - 2001 SIL International - (Talking Bibles)

Andere namen voor Mixtec, Coatzospan

Mixteco, Coatzospan
Mixteco de San Juan Coatzospan
Mixteco: San Juan Coatzospam
Teotitlan Mixtec

Waar Mixtec, Coatzospan wordt gesproken

Mexico

Dialecten verwant aan Mixtec, Coatzospan

Er zijn 0 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Mixtec, Coatzospan.

Informatie over Mixtec, Coatzospan

Overige informatie: Many understand SPANISH; semi-literate in (Spanish?); Campesi.

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.