Macedonian taalnaam

Taalnaam: Macedonian
GRN Taalnummer: 3265
ISO Taalnaam: Macedonian [mkd]

Voorbeeld van Macedonian

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Macedonian

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Goed Nieuws^

(Download Goed Nieuws^ MP3 in Macedonian) Audio-visuele Bijbellessen met afbeeldingen naar keus. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A28461).

The Living Christ

(Download The Living Christ MP3 in Macedonian) Een chronologisch Bijbelprogramma van de Schepping tot en met de wederkomst van Jezus met 120 afbeeldingen. Focus op het karakter en het onderwijs van Jezus. (A62446).

LLL1 Begin met God

(Download LLL1 Begin met God MP3 in Macedonian) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A78370).

LLL2 Machtige mannen van God

(Download LLL2 Machtige mannen van God MP3 in Macedonian) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A78371).

LL3 Overwinning door God

(Download LL3 Overwinning door God MP3 in Macedonian) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A78372).

LLL4 Dienaren van God

(Download LLL4 Dienaren van God MP3 in Macedonian) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A62432).

LLL5 Op de proef gesteld door God

(Download LLL5 Op de proef gesteld door God MP3 in Macedonian) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A62442).

LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer

(Download LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer MP3 in Macedonian) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A62435).

LLL7 JEZUS - Heer en Redder

(Download LLL7 JEZUS - Heer en Redder MP3 in Macedonian) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A78376).

LLL8 Handelingen van de Heilige Geest

(Download LLL8 Handelingen van de Heilige Geest MP3 in Macedonian) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A62452).

Portions of Luke

(Download Portions of Luke MP3 in Macedonian) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A31940).

Het Levende Woord 1

(Download Het Levende Woord 1 MP3 in Macedonian) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A16470).

Het Levende Woord 2

(Download Het Levende Woord 2 MP3 in Macedonian) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A21430).

Het Levende Woord 3

(Download Het Levende Woord 3 MP3 in Macedonian) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A21440).

Het Levende Woord 4

(Download Het Levende Woord 4 MP3 in Macedonian) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A28460).

Het Levende Woord

Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C80765).

Audio/Video van andere bronnen

Jesus Film Project films - Macedonian - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Macedonian - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Macedonian - (Talking Bibles)

Andere namen voor Macedonian

Macedonian Slavic
Macedonien
Macédonien
Macedonio
Makednoski
Makedonia
Makedonisch
Makedonski
Mazedonisch
Slavic
زبان مقدونی
Македонски
Македонский
македонски јазик
馬其頓語
马其顿语
마케도니아어

Waar Macedonian wordt gesproken

Albania
Australia
Bulgaria
Canada
Croatia
Greece
Macedonia
Serbia
Slovenia
United States of America
Yugoslavia

Dialecten verwant aan Macedonian

Er zijn 4 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Macedonian.

Macedonian: Northern Macedonian
Macedonian: Southeastern Macedonian
Macedonian: Western Macedonian
Slavic

Informatie over Macedonian

Overige informatie: Understand Serb., Cro., Greek; Orthodox, Roman Catholic, Protestant, Muslim; Bible.

Alfabetisering: 85

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.