Banaro taalnaam

Taalnaam: Banaro
GRN Taalnummer: 3203
ISO Taalnaam: Banaro [byz]

Voorbeeld van Banaro

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Banaro

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Goed Nieuws & messages

(Download Goed Nieuws & messages MP3 in Banaro) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A75139).

Het Levende Woord 2

(Download Het Levende Woord 2 MP3 in Banaro) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A74510).

Opnamen van andere talen die delen bevatten van Banaro

A65451 Yu Kam Long Jisas [Liederen & Testimonies (You come to Jesus)] Download Liederen & Testimonies (You come to Jesus) MP3 in Banaro (in Tok Pisin)

Andere namen voor Banaro

Banar
Banara
Bonaro
Waran
Weyo

Waar Banaro wordt gesproken

Papua New Guinea

Dialecten verwant aan Banaro

Er zijn 0 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Banaro.

Informatie over Banaro

Overige informatie: Understand Neo Melanesian,some English

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.